Videospeler inladen...

Strijd tegen seksueel geweld en Stroomplan XXL: 2 speerpunten uit justitiebeleid minister Van Quickenborne

Begin oktober trad hij aan als onze nieuwe minister van Justitie, één maand later doet hij zijn toekomstplannen uit de doeken: Vincent Van Quickenborne (Open VLD) heeft zijn beleidsnota klaar, met daarin drie speerpunten: de strijd tegen seksueel geweld, een stroomplan XXL, en - hoe kan het ook anders - meer digitalisering. 

Een snelle, menselijke en straffe justitie. Dat is waar de nieuwe minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wil voor gaan. En dat vertaalt zich in zijn beleidsverklaring in een focus op drie concrete domeinen: de strijd tegen seksueel geweld opvoeren, de drugcriminaliteit aanpakken met een nieuw stroomplan en een moderne en digitale justitie invoeren.  

1. Absolute topprioriteit: strijd tegen seksueel geweld

De gruwelijke moord op studente Julie Van Espen vorig jaar heeft een hele beweging tegen seksueel geweld in gang gezet. Iets waar ook de minister van Justitie sterk wil op inzetten: Van Quickenborne heeft de ambitie om het hoofdstuk seksuele misdrijven snel te herschrijven, zodat dit nog kan worden ingevoegd in het huidig Strafwetboek.

"Vrouwen in ons land zijn buitensporig veel blootgesteld aan seksueel geweld", zegt Van Quickenborne in "De Ochtend" op Radio 1. "Het aantal aangiftes is te laag, het aantal veroordelingen voor verkrachtingen ook. Het strafwetboek is gedateerd. Er moet bijvoorbeeld sprake zijn van geweld bij een seksueel misdrijf. Dat is niet goed. Dat moet al strafbaar zijn als er geen instemming is."

Die verhoogde aandacht voor slachtoffers van seksueel geweld vertaalt hij op verschillende manieren. " We voorzien een automatische tussenkomst van de dienst slachtofferonthaal bij seksuele misdrijven en we voeren risicotaxatie in, waardoor bepaalde dossiers prioritair gedagvaard worden voor de rechtbank", aldus de minister. "In elke rechtbank wordt een aparte ruimte voorzien zodat de slachtoffers niet samen met de verdachte moeten wachten."

De minister bouwt ook verder aan de initiatieven van de vorige regering: sensibiliseringscampagnes om victim blaming te voorkomen, uitbreiding van drie naar tien zorgcentra na seksueel misbruik zodat iedereen die slachtoffer wordt van een seksueel misdrijf er terecht kan voor opvang en opvolging en de uitbouw van Family Justice Centers voor seksueel geweld in de familiale context. 

2. Een nieuw stroomplan XXL

U kan het zich misschien nog herinneren: de voorstelling van het Stroomplan in 2018. Verschillende betrokken diensten zouden, vanonder hetzelfde dak, de problematiek van drugs in Antwerpen samen te lijf gaan.

Dat plan werd afgelopen jaar geëvalueerd, maar uit die evaluatie bleken verschillende pijnpunten: een gebrek aan regie, een gebrek aan samenwerking en een gebrek aan middelen.

We moeten meer inzetten op het stropen van drugscriminelen. Er zijn tientallen miljoenen euro's te rapen daar

Vincent Van Quickenborne, Minister van Justitie, Open VLD

Van Quickenborne maakt zich dan ook zorgen. "De greep die de drugscriminaliteit heeft op Antwerpen is schrikwekkend. We moeten meer inzetten op het stropen van die criminelen, zij moeten dat voelen. Er zijn tientallen miljoenen euro's te rapen daar."

Met een nieuw stroomplan XXL wil de minister de cocaïnehandel in onze havens versterkt aan banden leggen. "Nieuwe initiatieven zoals het beroepsverbod en plaats- of havenverbod alsook het ontduiken van de (container)scans worden uitgewerkt."

3. Meer digitalisering van justitie

Dat justitie vaak traag en ouderwets verloopt, is een open deur intrappen. Maar als je de cijfers erbij haalt, wordt het nog hallucinanter: van de meer dan 23.000 medewerkers bij justitite hebben slechts 11.200 mensen een laptop, soms van tien jaar oud. Of nog, de onoverzichtelijkheid aan complexe systemen waarmee justitie momenteel werkt: Mach, e-deposit, DPA, Pacos, J-BOx, e-box, e-sign,...: het is amper bij te houden.

Ons streefdoel is een volledig digitaal dossier

Beleidsverklaring minister van Justitie

"Ons streefdoel is een volledig digitaal dossier", staat er in de beleidsnota van Van Quickenborne te lezen. En daar zijn volgens de minister  verschillende bouwstenen voor nodig: het elektronisch PV, de digitale betekening van een gerechtsbrief, de uitrol van een elektronische databank met daarin alle vonnissen en arresten, videozittingen,... 

Maar ook de toegang tot justitie zou dan digitaal verlopen, via Just-on-web: een portaal om burgers en bedrijven één duidelijk aanspreekpunt te bieden voor alle interacties met justitie, naar het voorbeeld van Tax-on-web. "Je kan zo dan je verkeersboete betalen of betwisten, je dossier bekijken en je vonnis of arrest in je mailbox ontvangen. Dat is veel transparanter en toegankelijker."

Bekijk hier het volledige interview met Vincent Van Quickenborne in "De ochtend" op Radio 1:

Videospeler inladen...

Bekijk hieronder het verslag uit "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen