Kempenaars kunnen asbest gratis laten onderzoeken en goedkoper verwijderen 

Inwoners van heel wat Kempense gemeenten die vermoeden dat er asbest in hun woning aanwezig is, kunnen een gratis asbestonderzoek aanvragen. “Als uit een staal blijkt dat er asbest aanwezig is, dan kan je het door een gespecialiseerd bedrijf laten verwijderen aan de helft van de prijs”, vertelt Kathleen Mertens van Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK). 

Asbest is een stof die tot eind jaren '90 vaak gebruikt werd in bouwmaterialen. Bekend zijn vooral de typische golfplaten of asbestgebonden dakleien, maar het werd ook in heel veel andere toepassingen gebruikt.  Asbest bestaat uit kleine vezels die als ze vrijkomen verschillende ziektes en kanker kunnen veroorzaken als ze ingeademd worden. Sinds 1998 is het daarom verboden om nog asbest produceren, te gebruiken of te hergebruiken. 

Asbestexpert komt staal nemen

Om de asbest op te sporen werkt IOK, de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij die actief is in 29 gemeenten in de Kempen, samen met afvalstoffenmaatschappij OVAM. “Een asbestexpert komt thuis ter plaatse om stalen te nemen. De staal kan 100 procent uitsluitsel geven of het al dan niet over asbest gaat. Dan krijgen mensen een rapport met aanbevelingen om het veilig te vrijwaren of hoe ze het kunnen laten verwijderen”, vertelt Kathleen Mertens van IOK. 

Asbest is vaak aanwezig in oudere huizen, gaat Mertens verder. “Zeker in oudere woningen zijn asbestvezels vaak gemengd in isolatie van leidingen om die steviger te maken. En ook in vinylvloeren is er vaak asbestlijm gebruikt. Als die asbestvezels vrij komen is het nodig om het materiaal veilig te verwijderen. En dat kunnen mensen niet zelf want dat houdt serieuze risico’s in.” 

Asbest laten verwijderen aan helft van de prijs

Daarom heeft de Vlaamse regering 124 miljoen euro vrijgemaakt om de komende twee jaar subsidies te geven aan mensen die asbest willen laten verwijderen. “Als uit het verslag van de specialist blijkt dat er wel degelijk asbest is, dan kan je het laten verwijderen door een gespecialiseerd bedrijf, aan de helft van de prijs”, vertelt Mertens. Zo wil Vlaams minister Zuhal Demir de Vlaamse woningen asbestvrij maken. 

Meest gelezen