foto Peter Hilz (C)

Europese Rekenkamer kritisch voor EU-budget: te veel fouten met Europese subsidies

De Europese Rekenkamer heeft gecontroleerd of het budget van de Europese Unie in 2019 wel goed besteed werd. Omdat er te veel fouten zijn vastgesteld, geeft de Rekenkamer een afkeurend oordeel voor de uitgaven. Het gaat niet zozeer om gevallen van fraude. Vaak gaat het om projecten die eigenlijk niet gesubsidieerd hadden mogen worden. 

In 2019 is er in totaal 159 miljard euro uitgegeven via de Europese begroting: infrastructuurprojecten, landbouwsubsidies, ondersteuning van onderzoek en innovatie, Erasmusbeurzen, enzovoort.  De Europese Rekenkamer heeft, zoals elk jaar, via steekproeven gecontroleerd of dat geld wel correct, volgens de regels, besteed is. Voor 2019 is het oordeel niet zo positief als de jaren voordien.  Vooral bij de "uitgaven met een hoog risico" is er een probleem, en die maken het grootste deel uit van de betalingen.  Het gaat dan bijvoorbeeld om betalingen om gemaakte kosten te vergoeden. (Uitgaven met een laag risico zijn bijvoorbeeld de lonen van ambtenaren, of Erasmusbeurzen).

De Rekenkamer schat dat het foutenpercentage bij de hoge risico-uitgaven op ongeveer 4,9 procent. Infrastructuurprojecten zijn een klassiek voorbeeld waarbij het fout kan lopen. Er bestaan criteria die bepalen welke projecten in aanmerking komen voor subsidiëring: Europa betaalt een stuk, de lidstaat in kwestie de rest. Meestal is het de lidstaat zélf die de projecten uitkiest. Annemie Turtelboom, Belgisch lid van de Europese Rekenkamer, geeft een voorbeeld. In Portugal werd Europees geld toegekend voor de aanleg van een nieuw voetpad.  Bij controle bleek echter dat het geld gebruikt is om de facturen van een eerder aangelegd voetpad te betalen. (Lees verder onder de video)

Video player inladen...

Het gemiddelde foutenpercentage voor àlle uitgaven (hoog risico en laag risico) is volgens de Rekenkamer 2,7 procent, terwijl dat in 2018 2,6 procent was. Toch geeft de Rekenkamer deze keer wel een afkeurend oordeel. (Lees verder onder de video)

Video player inladen...

Rekenkamer vindt 9 gevallen van fraude

Toch keurt de Rekenkamer de totaliteit van de EU-rekeningen goed. Die geven een "getrouw beeld " van de EU-financiën, aldus de Rekenkamer, al zitten er aan de uitgavenkant dus te veel fouten. Opnieuw beveelt de Rekenkamer aan om de regels te vereenvoudigen, en om de controle (zowel door de lidstaten als de Europese Commissie) te verbeteren. In totaal controleerde de Rekenkamer 747 verrichtingen. Daarbij werden 9 gevallen van vermoedelijke fraude verwezen naar de Europese antifraudedienst OLAF, die in 5 gevallen besloot om een onderzoek in te stellen.  

Meest gelezen