fotografie peter Hilz (C)

Europese lidstaten en Parlement bereiken akkoord over meerjarenbegroting en herstelfonds

Na meer dan twee maanden onderhandelen hebben de Europese lidstaten en het Europees Parlement een akkoord bereikt over de meerjarenbegroting van 2021 - 2027 en het coronaherstelfonds. In juli bereikten de 27 regeringsleiders al een akkoord, maar daar was het Europees Parlement toen niet akkoord mee. Het gaat over een totaalbedrag van 1.824 miljard euro. Nu moeten enkel de lidstaten en het Europees Parlement de begroting en het herstelfonds nog goedkeuren. 

Er is een politiek akkoord over de nieuwe Europese meerjarenbegroting van 2021 tot 2027 en het coronaherstelfonds. Het gaat over een totaalbedrag van 1.824 miljard euro. 750 miljard euro voor het coronaherstelfonds en 1.047 miljard euro voor het meerjarenbudget. 

Nadat de Europese leiders in juli na lang bikkelen een akkoord vonden over die begroting, klonk er meteen protest van het Europees Parlement, dat ook groen licht moet geven. Volgens verschillende fracties in het Europees Parlement werd er namelijk niet genoeg geld voorzien voor de verschillende Europese programma's, zoals Erasmus, en werden verschillende beloofde investeringen geschrapt. 

We zijn heel trots op wat we bereikt hebben. Niet voor het Europees Parlement, maar voor de Europese burgers

Johan Van Overtveldt (N-VA)

Na lang onderhandelen heeft het Europees Parlement nu 16 miljard euro extra gekregen voor die investeringen. Dankzij die extra fondsen krijgt het onderzoeksprogramma Horizon Europe er zo'n 4 miljard euro bij, het gezondheidsprogramma EU4Health 3,4 miljard euro en Erasmus 2 miljard euro.

"We zijn allemaal heel trots op wat we bereikt hebben. Niet voor het Europees Parlement, maar voor de Europese burgers, zowel op korte als op lange termijn", aldus Johan Van Overtveldt (N-VA), de voorzitter van de commissie begroting in het Europees Parlement. 

Andere maatregelen

Andere elementen van de meerjarenbegroting zijn:

  • Meer flexibiliteit voor de EU bij onvoorziene omstandigheden. 
  • Een grotere betrokkenheid voor het Europees Parlement bij het toezicht op de ontvangsten in het kader van Next Generation EU, het herstelplan van 750 miljard euro. 
  • Meer inzet op biodiversiteit. 
  • Een koppeling van de Europese subsidies aan het respecteren van de rechtsstaat. 

Nu moeten zowel de verschillende lidstaten als het Europees Parlement de meerjarenbegroting nog goedkeuren. Maar daar vormt zich nu al een probleem. De Hongaarse premier Viktor Orban dreigt namelijk om de begroting tegen te houden met zijn vetorecht als de Europese subsidies worden gekoppeld aan het respecteren van de rechtsstaat. 

Ambassadeur Michael Clauß, die namens het Duitse voorzitterschap van de Raad van Ministers de onderhandelingen met de parlementsleden voerde, lanceerde alvast een oproep om het hele pakket zo snel mogelijk goed te keuren. "Europa is zwaar getroffen door de tweede golf van de coronapandemie. We hebben het relancefonds dringend nodig om de ernstige economische gevolgen van de pandemie te verzachten. Ik hoop dat iedereen de ernst van de situatie begrijpt en zal helpen om de weg vrij te maken voor de implementatie van de begroting en het relancepakket."

Bekijk hier het verslag van "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen