Vlaamse regering schuift Minderhedenforum aan de kant en kiest voor Join.Vlaanderen

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open Vld) gaat in zee met Join.Vlaanderen als nieuwe participatieorganisatie. De netwerkorganisatie vervangt het Minderhedenforum. "Meer mensen van buitenlandse afkomst zullen zich effectief vertegenwoordigd voelen", zegt Somers. Vanuit de oppositie komt er veel kritiek op de beslissing. 

De beslissing van de Vlaamse regering om de samenwerking met het Minderhedenforum niet te verlengen, komt niet als een verrassing. Begin maart had minister Bart Somers (Open VLD) al bekendgemaakt dat de erkenning van het Minderhedenforum niet zomaar verlengd zou worden, omdat de participatieorganisatie op dat moment niet langer beantwoordde aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden.

Er kwam een open oproep waar drie organisaties op intekenden. Join.Vlaanderen kwam uiteindelijk als meest geschikte partner uit de bus. Join.Vlaanderen is een nieuwe netwerkorganisatie. De organisatie brengt bijvoorbeeld, samen met ondernemer Hassan Al Hilou, jongeren met migratieroots samen op verschillende hackathons om na te denken over de manier waarop ze meer jongeren kunnen bereiken met de coronarichtlijnen. Ze wil ook samenwerken met verschillende universiteiten, experts en burgers.

"In plaats van bestaande structuren in stand te houden, wil ik aan de slag met nieuwe mensen om dingen in beweging te krijgen", klinkt het bij Somers. "Join.Vlaanderen is vernieuwend, praktijk- en actiegericht. Ze zal niet enkel beleidsadviezen formuleren, maar vooral concrete acties en projecten uitrollen die van samenleven in diversiteit een succes kunnen maken.”

"Door de participatieorganisatie open te trekken voor experten, sociaal werkers, leerkrachten, bedrijven en geëngageerde burgers, zullen meer mensen van buitenlandse afkomst zich effectief vertegenwoordigd voelen", meent Somers. De komende weken wordt er onderhandeld over de concrete inhoud van een meerjarenplan en een samenwerkingsakkoord. Nadien wordt de definitieve erkenning van Join.Vlaanderen voor de periode 2021-2025 aan de Vlaamse regering voorgelegd.

Door de participatieorganisatie open te trekken zullen meer mensen van buitenlandse afkomst zich effectief vertegenwoordigd voelen

Bart Somers (Open VLD)

Minderhedenforum reageert met ongeloof en onbegrip

Landry Mawungu, directeur van het Minderhedenforum, kreeg gisterenavond telefoon van het kabinet Somers om het nieuws te melden. "Dit is een onbegrijpelijke beslissing", reageert hij.

"Het Minderhedenforum evolueerde het afgelopen jaar van een klassieke koepelorganisatie van etnisch-culturele verenigingen naar een netwerkorganisatie. We brengen experten, academici, organisaties en burgers samen om te timmeren aan een inclusieve samenleving, zowel in concrete projecten op het terrein als via onderbouwde beleidsaanbevelingen."

"We nemen al jaren de rol op van belangenbehartiger van de rechten van etnisch-culturele minderheden. Een constructieve, maar wel kritische en onafhankelijke stem met twintig jaar expertise. Spijtig genoeg zijn dit eigenschappen die middenveldorganisaties steeds vaker niet in dank worden afgenomen."

Groen: "Minderhedenforum was jaren luis in de pels en krijgt daar de rekening voor"

De Vlaamse oppositiepartijen hebben veel kritiek op de beslissing van Bart Somers (Open VLD). "Dit is een trieste dag voor etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen", vindt Vlaams parlementslid voor Groen An Moerenhout. Ze vindt dat Somers met deze beslissing vooral N-VA tegemoet komt, "een partij die al van meet af aan strakke taal spreekt over onder meer inburgering".

"Organisaties die anders over integratie en racisme denken dan N-VA maakt de Vlaamse regering monddood. Het Minderhedenforum krijgt nu de rekening gepresenteerd omdat ze jaren de luis in de Vlaamse pels was." Moerenhout is ook kritisch voor Join.Vlaanderen. "Twintig jaar expertise van het forum verliezen aan een organisatie die net bestaat, is een voorbeeld van slecht beleid", besluit Moerenhout.

Twintig jaar expertise van het forum verliezen aan een organisatie die net bestaat, is een voorbeeld van slecht beleid

An Moerenhout (Groen)

Bij collega-oppositiepartij PVDA klinkt eenzelfde geluid. "Deze regering houdt niet van kritische stemmen. Vanuit democratisch oogpunt is dat bijzonder verontrustend", zegt fractieleider Jos D'Haese. Hij wijst erop dat het Minderhedenforum 20 jaar ervaring, netwerken, onderzoek en expertise in de weegschaal kon leggen. "Dat nu vervangen door een organisatie die voorlopig enkel op papier bestaat en focust op ieders eigen verantwoordelijkheid in plaats van racisme en discriminatie uit onze samenleving te bannen, is pijnlijk en zal de strijd tegen racisme en discriminatie afzwakken in plaats van versterken."

Bij sp.a vraagt men vooral transparantie. "Dat minister Somers alle eieren in de mand - en dus ook alle middelen - legt van een organisatie die slechts enkele dagen voor de deadline werd opgericht, roept toch veel vragen op", vindt fractieleidster Hannelore Goeman."Dat verschillende organisaties die genoemd worden in het dossier van Join.Vlaanderen en in het persbericht van de minister, ondertussen hebben aangegeven geen formele steun te hebben toegezegd aan deze organisatie, is alvast een bijzonder vreemde situatie die dringend opgehelderd moet worden", luidt het.

Meest gelezen