Vlaamse regering wil "belangrijke klimaatsprong" maken tegen 2050

Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits (CD&V) wil een belangrijke klimaatsprong maken tegen 2050. Dat heeft ze gezegd naar aanleiding van de publicatie van een rapport om de Vlaamse industrie klimaatneutraal te maken tegen 2050. In het onderzoek wordt er onder andere gezocht naar manieren om de industrie minder klimaatbelastend te maken. 

De zware industrie, zoals de chemie en staalindustrie, zijn samen verantwoordelijk voor zo'n 90 procent van de industriële broeikasgasuitstoot die België mag uitstoten onder het Europese systeem van emissiehandel. Tegelijkertijd zijn het cruciale sectoren voor de economie van ons land en behoren ze bij de top qua energie-efficiëntie, klinkt het bij Crevits. 

"Onrechtstreeks zijn er meer dan 300.000 mensen werkzaam in die zware industrie. Het is dus een enorme werkgever. We moeten de sector een sprong voorwaarts laten maken om minder CO2 uit te stoten", aldus Crevits. 

Om die grote sprong voorwaarts te maken heeft Deloitte onderzocht hoe de Vlaamse industrie klimaatneutraal gemaakt kan worden tegen 2050. Het consultancybedrijf deed dat in opdracht van de minister en door adviezen te vragen van tientallen deskundigen uit het werkveld, zoals bedrijven, overheden, onderzoeksinstellingen en het middenveld. Het rapport van die studie werd vandaag voorgesteld.

Omslag naar klimaatneutraliteit

In het rapport van die studie staan een aantal aanpassingen die nodig zijn voor de omslag naar een meer klimaatneutrale industrie:

  • Het gebruik van biomassa in plaats van fossiele grondstof. Biomassa is stof van organische oorsprong, bijvoorbeeld door scheikundige omzetting van hout. 
  • Circulair gebruik van kunststof, bijvoorbeeld door afvalkunststof chemisch te recycleren. 
  • Meer gebruik van (groene) elektriciteit en waterstof in plaats van aardgas. 
  • De afvang van CO2, dat vrijkomt bij de verbranding van brandstoffen, en de omzetting naar nieuwe basismoleculen (bv. methanol) of het ondergronds opslaan van dat koolstofdioxide gas, zodat het niet in de atmosfeer terecht komt.

Moonshot

Om die omschakeling te maken wordt heel wat geld geïnvesteerd. Het rapport past namelijk binnen het zogenaamde "moonshot"-innovatieprogramma van de Vlaamse overheid. Dat investeert jaarlijks 20 miljoen euro in basisonderzoek naar nieuwe technologieën om die zware industrie CO2-vriendelijker te maken. "Daar zien we nu de eerste resultaten van", aldus Crevits. 

De minister spreekt van een win-winsituatie: "We investeren in grote projecten, waar we wereldwijd trendsetter mee kunnen zijn. Je bedrijven zijn top als het gaat over innovatie én je boekt een hele mooie klimaatwinst."

Er zal ook niet enkel geïnvesteerd worden in de bedrijven en werkgevers zelf, maar ook in de werknemers. "We zien dat de omvorming van die zware industrie een omscholing zal vragen van de arbeiders die werkzaam zijn in de sector."

Beluister hier een gesprek met Hilde Crevits in "De Ochtend" over telewerkcijfers en het rapport om de Vlaamse industrie klimaatneutraal te maken tegen 2050:

Meest gelezen