Video player inladen...

Een gevolg van de brexit: 115 extra controleurs bij Federaal Voedselagentschap

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) is klaar om vanaf 1 januari alle invoer en uitvoer van voeding, dieren en planten van en naar het Verenigd Koninkrijk te gaan controleren. Het FAVV nam daarvoor 115 mensen in dienst. Vanaf 1 januari beschouwt de Europese Unie het Verenigd Koninkrijk als een "derde land", waardoor er meer controles nodig  zijn op in- en uitvoer van voeding, planten en dieren. 

Sinds 1 februari is het Verenigd Koninkrijk geen lid meer van de Europese Unie. Tot nu toe heeft dat niet veel zichtbare gevolgen gehad: we zitten nu nog in een overgangsperiode, die afloopt op 31 december. Zodra die voorbij is, op 1 januari, zullen de gevolgen wel merkbaar zijn. Omdat het Verenigd Koninkrijk de Europese interne markt én de douane-unie verlaat, zal het voortaan beschouwd worden als een “derde land”.  Voor de handel in goederen heeft dat grote gevolgen. Bedrijven zullen douaneformaliteiten moeten vervullen, douaniers zullen controles moeten uitvoeren. De douane heeft daarom extra personeel aangeworven. 

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier en lees voort onder de video:

Video player inladen...

115 extra personeelsleden voor controles van voeding, dieren en planten

Ook het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft 115 extra mensen in dienst genomen. Dat is een aanzienlijk aantal. Bij het FAVV werken 1.400 mensen, waarvan 660 op de buitendiensten, waar de extra mensen worden ingezet. Zij zullen nu ook de invoer en uitvoer van voedingsmiddelen, dieren, dierlijke producten, planten en plantaardige producten controleren van en naar het Verenigd Koninkrijk. Zowel de producten zelf, als de bijhorende certificaten moeten worden gecontroleerd. Vlees en zuivel mogen bijvoorbeeld alleen worden ingevoerd als ze afkomstig zijn van bedrijven die door de EU erkend zijn.

Er zijn heel veel Europese regels over voedselveiligheid. Het gebruik van hormonen in de rundveehouderij is verboden, het gebruik van antibiotica aan banden gelegd.  Alles wat we in Europa op ons bord krijgen, ook al komt het van buiten de EU, moet aan die normen beantwoorden, of het nu gaat om steak uit Argentinië of noten uit Iran. Soms worden producten tegengehouden aan de grens. Onlangs werd bijvoorbeeld vastgesteld dat sesamzaad uit India een te hoog gehalte van ethyleenoxide bevatte, een gewasbeschermingsmiddel dat in Europa verboden is. Het FAVV waarschuwde de andere EU-lidstaten, en sindsdien vinden er overal in Europa extra controles plaats op de invoer van sesamzaad uit India. Bedrijven die het sesamzaad al verwerkt hadden in bijvoorbeeld granola, moesten deze producten terughalen uit de winkelrekken. 

Ook producten uit het Verenigd Koninkrijk zullen dus na 1 januari gecontroleerd worden. Dat kan heel ver gaan: alle levende dieren zullen bijvoorbeeld door een dierenarts gecontroleerd moeten worden op besmettingen met dierenziektes. Het FAVV verwacht echter dat vooral de uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk extra werk zal bezorgen. (De Britten voeren heel veel voedingsproducten in uit de EU, onder meer uit ons land). De Britten voeren hun “grensmodel” echter geleidelijk in, waardoor het nog niet helemaal duidelijk is welke certificaten in de toekomst vereist zullen zijn voor uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk.

Intussen nog altijd geen handelsakkoord

Op dit ogenblikken lopen er onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. De EU vraagt van de Britten dat ze in de toekomst zoveel mogelijk de Europese regels rond staatssteun, sociale bescherming, milieu en voedselveiligheid zullen blijven volgen. Pas dan wil de EU invoer uit het Verenigd Koninkrijk toestaan zonder dat er invoerrechten moeten worden betaald. Die onderhandelingen over het zogenaamde “gelijk speelveld” zullen ook hun invloed hebben op de controles van het FAVV.

Hoe nauwer het Verenigd Koninkrijk blijft aansluiten bij de Europese regels, des te minder risico er is dat er producten worden ingevoerd die in strijd zijn met de Europese regels. De onderhandelingen verlopen erg moeizaam. Het team van EU-onderhandelaar Michel Barnier praat deze week met het Britse onderhandelingsteam in Londen. Eind deze week of begin volgende week zou duidelijk moeten zijn of er een doorbraak mogelijk is. Anders moeten er vanaf 1 januari invoerrechten betaald worden op alles wat wordt ingevoerd uit het Verenigd Koninkrijk, en zullen de Britten ook gelijkaardige heffingen opleggen op alles wat zij invoeren uit Europa. 

Bekijk hieronder de reportage uit "Het Journaal."

Video player inladen...

Meest gelezen