Genocide memorial Gisozi

Vermoedelijke geldschieter van Rwandese genocide voor VN-tribunaal in Den Haag

Meer dan een kwart eeuw na de genocide in Rwanda moet een van de vermoedelijke geldschieters zich verantwoorden voor het VN-tribunaal in Den Haag. Félicien Kabuga wordt in tal van zaken beschuldigd als medeplichtig, zo blijkt uit de aanklachten die werden voorgelezen tijdens de eerste hoorzitting.

Onbewogen luisterde Kabuga naar de verschillende aanklachten tijdens deze eerste hoorzitting in Den Haag. Hij wordt beschuldigd van onder andere het financieren en bewapenen van Hutu-milities die in 1994 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's hebben afgeslacht. Hij ontkent de beschuldigingen.

De 87-jarige Kabuga was 25 jaar op de vlucht, maar werd midden mei in de buurt van Parijs opgepakt. Twee weken geleden werd hij vanuit Frankrijk naar Nederland overgebracht.

Aanvankelijk was het de bedoeling om Kabuga onmiddellijk na zijn arrestatie over te brengen naar Tanzania, om hem voor het Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen (IRMCT) te laten verschijnen. Dat mechanisme, dat over afdelingen beschikt in Den Haag en in Arusha, zet het werk van het vroegere Rwanda-tribunaal verder.

Maar op de vraag van de verdediging had een rechter van het IRMCT in oktober beslist om hem eerst naar Nederland over te brengen, vanwege zijn gevorderde leeftijd, zwakke gezondheid en de coronapandemie in Tanzania. Kabuga zal in Den Haag een uitgebreid medisch onderzoek ondergaan.

Meest gelezen