Koepel Vlaamse zorginstellingen klaagt "discriminatie" tegenover federaal zorgpersoneel aan: "Er dreigt een leegloop" 

Het Vlaamse zorgpersoneel voelt zich benadeeld tegenover het ziekenhuispersoneel en de thuisverpleegkundigen, die onder de federale regering vallen. Net als de federale regering had ook Vlaanderen meer geld beloofd, maar dat Vlaams geld is er nog altijd niet. Zorgnet-Icuro, de grootste zorgkoepel in Vlaanderen, waarschuwt voor een leegloop bij het Vlaams zorgpersoneel, dat vooral in woonzorgcentra werkt.

Enkele dagen geleden nog maakte de federale regering bekend dat ze 200 miljoen euro extra vrijmaakt voor een compensatie voor het federale zorgpersoneel, bovenop de maatregelen die eerder al waren beslist voor dat zorgpersoneel.

"De Vlaamse regering kondigde aan om ook werk te maken van betere loon- en arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers die werken in de zorgsectoren onder Vlaamse bevoegdheid. Meer dan vier maanden later zit het zorgpersoneel nog altijd te wachten op het broodnodige signaal aan waardering", klinkt het bij Zorgnet Icuro.

Topvrouw Margot Cloet spreekt zelfs van een "discriminatie tussen federaal en Vlaams zorgpersoneel die stilaan onhoudbaar wordt". Zij waarschuwt voor een leegloop bij het Vlaamse zorgpersoneel. "Vlaanderen moet dit rechtzetten. Daarvoor is een forse budgetverhoging nodig", aldus Cloet. De koepel van de Vlaamse zorginstellingen vraagt tegen 6 december meer duidelijkheid.

De vakbonden sluiten zich daarbij aan. "We hebben in Vlaanderen ook minstens een miljard nodig om structurele maatregelen te nemen: voor loon- en arbeidsvoorwaarden, tegen de werkdruk en om meer mensen te kunnen aantrekken. Zeker en vast voor de woonzorgcentra, maar ook in de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg, de jeugdhulp… De Vlaamse overheid moet nu zijn verantwoordelijkheid nemen", zegt Mark Selleslach van vakbond ACV Puls.

Meest gelezen