Betalen particulieren straks meer belastingen op huurinkomsten uit Belgisch vastgoed?

Het Europees Hof van Justitie veroordeelt ons land tot het betalen van een boete van 2 miljoen euro en een dwangsom van 7.500 euro per dag, zolang het zijn regelgeving rond huurinkomsten niet gelijkstelt. Belgen die vastgoed verhuren in eigen land, worden belast op basis van het kadastraal inkomen. Belgen die in het buitenland vastgoed verhuren, worden belast op de reële huurinkomsten. Die ongelijkheid moet rechtgetrokken worden, zegt het Europees Hof. 

Stel: je bezit een flat aan de Belgische kust die je verhuurt. Dan moet je jaarlijks belastingen betalen op de huurinkomsten. Die belastingen worden berekend op basis van het kadastraal inkomen van die flat. In de praktijk komt het kadastraal inkomen overeen met een fictief inkomen, dat lager ligt dan het reële inkomen. 

Heb je als Belg geïnvesteerd in een gelijkaardige flat aan een van de Spaanse Costas en verhuur je die regelmatig, dan betaal je ook belasting op de huur. Alleen worden die huurinkomsten niet berekend op basis van het kadastraal inkomen, maar op de werkelijke huurprijs. Daardoor zal je dus meer belastingen betalen op je huurinkomsten dan een Belg die in eigen land vastgoed verhuurt. De Belgische wetgeving bevoordeelt op die manier investeringen in onroerend goed in België en dat in het nadeel van wie investeert in onroerend goed in een andere Europese lidstaat. En die ongelijkheid moet weggewerkt worden, zegt het Europees Hof.

Pixabay

Tweede veroordeling, ditmaal mét sanctie

Ons land werd in 2018 al  een eerste keer veroordeeld voor het ongelijk belasten van de huurinkomsten binnen en buiten België. Omdat er geen gevolg gegeven werd aan het arrest bracht de Europese Commissie de kwestie opnieuw voor het Hof van Justitie. Ditmaal met een boete van 2 miljoen euro tot gevolg en een dwangsom van 7.500 euro per dag tot de regelgeving rond de huurinkomsten is aangepast.

Wat doet de politiek?

Hoe ons land de discriminatie moet wegwerken, legt het Hof niet op. Het percentage van Belgen dat vastgoed verhuurt in het buitenland, is nog geen 2 procent. In theorie lijkt het het eenvoudigst om hun belastingen op de huurinkomsten in de toekomst ook te gaan berekenen op basis van het kadastraal inkomen. Alleen zou dat in de praktijk niet echt een haalbare kaart zijn. 

Een realistischere oplossing is dat de belasting op de huurinkomsten van binnenlands vastgoed op eenzelfde manier zou berekend worden als bij buitenlands vastgoed: op de reële huurinkomsten dus. Gevolg is dan wel dat een veel grotere groep Belgen dat in zijn portemonnee gaat voelen én het fiscaal niet noodzakelijk interessanter is om te investeren in vastgoed in België dan elders binnen de EU. Een heet hangijzer dus dat onze regering, in al uitzonderlijk moelijke tijden, zo snel mogelijk moet zien op te lossen. 

Wij zullen uitvoering geven aan het arrest. Een overheid kan enkel vertrouwen winnen wanneer ook zij stipt aan haar verplichtingen voldoet. 

Minister van Financiën, Vincent Van Peteghem (CD&V)

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) reageert in een schriftelijke mededeling als volgt: 

"Zodra ik kennis heb genomen van het dossier heb ik opdracht gegeven aan mijn administratie om een oplossing uit te werken. Ik zal die in de loop van de komende weken voorleggen aan de ministerraad. Mensen met onroerende goederen in het buitenland wachten al lang op duidelijkheid. Ik wil hen die dan ook snel kunnen bieden."

Binnen de Europese Unie is België het enige land dat geen belasting heft op reële huurinkomsten, bij particulieren althans. Bij professionele verhuur door bedrijven bijvoorbeeld, worden huurinkomsten wél al belast op basis van de reële huurinkomsten. Dat is ook het geval als een particulier verhuurt aan iemand die het pand voor zijn of haar beroep gebruikt.

Meest gelezen