Video player inladen...

Is het een goed idee om de scholen maandag weer te openen?

Verschillende experten houden de adem in voor volgende week, als de scholen weer open gaan na twee weken herfstvakantie. Biostatisticus Geert Molenberghs spreekt in "Terzake" van een "berekend risico". Als het van intensivist Dominique Benoit afhing, gingen de scholen nog niet open. 

Terwijl de dodelijke tweede coronagolf in België nog maar net over zijn hoogtepunt heen is, houdt de zorgsector zijn adem in voor een derde golf. De tweede coronagolf werd ingedamd door een tweede lockdown op te leggen en de herfstvakantie met een week te verlengen. 

Dominique Benoit, hoofd van de dienst Intensieve Zorg in het UZ Gent, vindt het nog te vroeg om volgende week de scholen weer te openen. In "Terzake" zegt hij dat onze zorgsector maar ternauwernood ontsnapt is aan een grote ramp. "Het is waarschijnlijk heel nipt geweest", zegt Benoit. Het ziekenhuispersoneel is zo druk bezig, dat men niet meer dezelfde zorg kan geven als voorheen.

Te vroeg

Benoit kijkt bezorgd naar volgende week, wanneer de scholen weer - deels - open gaan na twee weken vakantie. De intensivist vindt het nog te vroeg om de scholen opnieuw te openen. 

Als het van hem afhing, bleven ze nog dicht, om het virus zeker klein genoeg te krijgen en te voorkomen dat de druk bij de ziekenhuizen stijgt, "want het is nog altijd heel nipt", merkt Benoit op. Nu liggen er zo’n 1.500 covidpatiënten op de diensten intensieve zorg, het maximum om goede zorg te kunnen garanderen.

Benoit begrijpt dat de politiek maatschappelijke keuzes moet maken. Maar als er een derde golf komt, hoopt hij dat er dit keer tijdig en drastisch wordt ingegrepen.

Berekend risico

Geert Molenberghs, biostatisticus aan de Universiteit van Hasselt en de KULeuven, ziet de heropening van de scholen als een berekend risico. 

"Met de maatregelen die nu genomen zijn en de heel strenge protocollen voor de scholen, zijn scholen goed georganiseerde omgevingen geworden. Maar we zien wel dat we de afkoelingsperiode van de bijna afgelopen herfstvakantie nodig hadden." 

Dat de heropening van de scholen een effect zal hebben op de curves, durft Molenberghs niet uit te sluiten, maar hij denkt wel dat het effect beheerst kan worden. "We moeten de cijfers heel goed in de gaten houden."

De professor wijst er ook op dat er in de tweede en derde graad alternerend onderwijs zal worden gegeven en dat het hoger onderwijs nog altijd - terecht - in code rood is, en er dus amper nog fysiek les wordt gegeven.

Bekijk hier het volledige gesprek met Dominique Benoit en Geert Molenberghs in "Terzake":

Video player inladen...

Ook viroloog Steven Van Gucht spreekt over een berekend risico. "Het kan een impact hebben op de cijfers, dat zullen we over een tweetal weken zien", klinkt het. "Het is een kwestie van kosten en baten. Het is niet geheel zonder risico, we zullen dat goed moeten opvolgen. Maar het welzijn, de opvoeding en opleiding van onze kinderen is ook belangrijk."

Hij blijft er dan ook bij: "Scholen zijn geen motor, ze weerspiegelen vooral wat er gebeurt in de algemene bevolking. Op de scholen zelf zijn er relatief gezien weinig uitbraken. Bovendien worden de protocollen aangescherpt en zullen we alle mogelijke besmettingen detecteren, er zijn veel controlestrategieën." Die meting zal ook gemakkelijker zijn, want het is "de enige grote verandering die er de komende tijd aankomt."

Meest gelezen