Drie burgemeesters vragen fietsbrug over Bisschoppenhoflaan

De werken die momenteel gaande zijn aan de Hoogmolenbrug in Schoten kunnen beter worden uitgebreid, zodat er ook een fietsbrug over de Bisschoppenhoflaan kan komen. Dat vinden de burgemeesters van Schoten en Wijnegem en de districtsburgemeester van Deurne. Het is een drukke plek waar veel fietsers komen. “Elke gelegenheid moeten we aangrijpen om onze gemeenten verkeersveilig te maken”, klinkt het.

Op de Bisschoppenhoflaan, op de grens tussen Schoten, Wijnegem en Deurne, ligt er een conflictvrije oversteekplaats met verkeerslichten waar fietsers nooit samen met het afslaand autoverkeer groen krijgen. Maar een fietsbrug zou nog veiliger zijn, vinden de drie burgemeesters. “Het is een druk kruispunt dat veel gebruikt wordt door fietsers en alles wat de verkeersveiligheid ten goede kan komen, lijkt me mooi meegenomen", zegt Maarten De Veuster, burgemeester van Schoten (N-VA).

"Plannen al langer op tafel"

Op dit moment zijn er voorbereidende werken bezig voor de vernieuwing van de Hoogmolenbrug in Schoten, vlakbij het kruispunt met de Bisschoppenhoflaan. Het zou volgens de burgemeesters ideaal zijn om meteen ook een fietsbrug te bouwen.

Het is een plan dat al langer op tafel lag, maar waar volgens de burgemeesters nooit geld voor was. “Op vraag van onze drie gemeenten heeft de Vlaamse Waterweg ooit al een schets gemaakt voor zo’n fietsbrug. Om financiële reden is dat project nooit weerhouden geweest. Nu zijn er extra financiële middelen voor verkeersveiligheid in het fietsfonds voorzien. Het district Deurne zal nu de aanvraag voor een subsidiëring moeten indienen”, aldus De Veuster. Als de plannen worden goedgekeurd, zou de fietsbrug er volgend jaar nog moeten komen.

Meest gelezen