Vlaams-Brabantse deputatie wil dat Vlaamse regering dringend werk maakt van extra tramlijnen naar Vlaamse Rand

In een motie die volgende week dinsdag zal voorgelegd worden aan de provincieraad vraagt de Vlaams-Brabantse deputatie dat de Vlaamse regering nu al de voorbereidingen start voor de aanleg van enkele nieuwe tramlijnen."De realisatie van zo'n traject duurt tientallen jaren", zegt Tom Dehaene, gedeputeerde bevoegd voor mobiliteit. 

Op dit moment is men bezig met de uitrol van drie tramlijnen in het kader van het Brabantnet: de ringtram Heizel-luchthaven, de sneltram Heizel-Willebroek en de luchthaventram Brussel-Noord-luchthaven. Deze drie projecten tonen volgens de deputatie aan dat het een tiental jaren duurt vooral een initiële goedkeuring door de Vlaamse regering tot realisatie leidt. "Wil de Vlaamse regering haar ambitie waarmaken om het aantal duurzame verplaatsingen in de Vlaamse Rand te verhogen tot 50 procent dan moet er een versnelling hoger worden geschakeld", klinkt het nu bij de provincie. "Het investeringsniveau voor openbaar vervoer moet sterk opgetrokken worden." 

Doortrekken ringtrambus

Concreet wil de deputatie dat er nu reeds werk gemaakt wordt van het doortrekken van het ringtramtracé, waar sinds enkele maanden de ringtrambus rijdt. "Dat tracé moet doorgetrokken worden richting Haacht", zegt gedeputeerde Tom Dehaene. "We moeten ervoor zorgen dat op plaatsen waar er nu heel veel auto's in de file staan, dat er daar een alternatief is om het openbaar vervoer te nemen. Ook vanuit het pajottenland, langs de ?Ninoofsesteenweg moet er een tramlijn komen." 

Meest gelezen