Ineos

Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst omgevingsvergunning voor Ineos-project

De Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst de omgevingsvergunning voor de ontbossing van enkele terreinen voor het grootschalig Ineos-project in de Antwerpse haven. Eind oktober gaf Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) twee vergunningen voor het investeringsproject "Project One" van Britse chemiereus Ineos. 

Eind vorig jaar kreeg Ineos een omgevingsvergunning van de Provincie Antwerpen voor voorbereidende werken voor het zogenaamde "Project One". Ineos wil zo investeren in nieuwe installaties voor de productie van ethyleen en propyleen. Het gaat om een van de grootste chemie-investeringen in de Antwerpse haven in decennia, maar er zou zo'n 56 hectare aan bos voor moeten worden gekapt. 

Er werd al snel beroep aangetekend door een aantal natuurverenigingen tegen die plannen, waarna het dossier verschoof naar het Vlaamse niveau.

Schorsing

Na een (voorwaardelijk) gunstig advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) gaf Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir de omgevingsvergunning aan het investeringsproject. "Aangezien het terrein gelegen is in havengebied, bestemd voor industrie, kan wel degelijk ontbost worden om deze extra economische activiteiten mogelijk te maken", oordeelde de N-VA-minister.

Na die beslissing startten veertien natuurverenigingen meteen een spoedprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de vergunning te laten schorsen. Na een eerste onderzoek heeft de Raad hen nu gelijk gegeven. Er zou immers niet genoeg rekening worden gehouden met de milieu-effecten die het project kan veroorzaken. 

Verschillende reacties

Oppositiepartij Groen reageert alvast positief. "Bomen mogen kappen zonder te weten of er een fabriek mag komen op die plek was te gek voor woorden", zegt Mieke Schauvliege. Groen verzet zich al langer tegen de komst van het Ineos-project.  

Ook Antwerps fractieleider Imade Annouri reageert tevreden: "Dat deze bomenkap wordt tegengehouden, is de verdienste van de milieubeweging en die beslissing juichen we enorm toe. Een bos kappen om een plastiekfabriek te bouwen waarvan de milieu-impact nog niet gekend is, is compleet onzinnig. Ik ben blij dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen dit erkent".

Ineos zelf reageert ontgoocheld, maar benadrukt dat het over een voorlopig arrest gaat. Dat zegt woordvoerder Nathalie Meert. In afwachting van de definitieve uitspraak werkt het bedrijf verder aan de volgende vergunningsaanvragen voor de eigenlijke bouw van de installaties. 

Meest gelezen