Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

Rechter annuleert plannen Trump tegen jonge migranten

De regering-Trump is er opnieuw niet in geslaagd beschermingsmaatregelen voor jonge migranten uit de Obama-periode af te bouwen. Een rechter in New York verklaarde de schrapping van het zogenaamde DACA-programma door minister van Binnenlandse Veiligheid Chad Wolf ongeldig.

Het DACA-programma (Deferred Action for Childhood Arrivals) -ook "Dreamers" (dromers) genoemd- beschermt migranten die als kind illegaal met hun ouders naar de Verenigde Staten meereisden, tegen deportatie. De maatregel van Trumps voorganger Barack Obama beschermt naar schatting 700.000 migranten.

De regering van Donald Trump, voor wie de strijd tegen illegale migratie erg belangrijk is, wilde het programma aanvankelijk helemaal afschaffen. In mei verhinderde het Hooggerechtshof dat. Daarna probeerde minister Chad Wolf onder meer om nieuwe aanvragen te stoppen.

De rechtbank stelde echter vast dat Wolf niet correct werd aangesteld als hoofd van de dienst Binnenlandse Veiligheid en dus geen wettige beslissing kon nemen. Ook het Amerikaanse Rekenhof had dat al gezegd. De regering-Trump wil een nieuwe poging ondernemen om de omstreden Wolf in de Senaat bevestigd te krijgen in zijn functie.

Wie zijn die "dreamers" of DACA-mensen?

De naam "Dreamers" komt van DREAM (Development, Relief and Education for Alien Minors) of "Ontwikkeling, Hulp en Opleiding voor Vreemde Minderjarigen", een mislukte wet voor die mensen uit 2010 die niet goedgekeurd werd.

Uit frustratie daarover tekende president Barack Obama in 2012 de DACA. Onder dat programma werden tijdelijke verblijfsvergunningen en werkvergunningen voor ten minste twee jaar verstrekt aan mensen die illegaal als kind naar de VS waren gekomen. Die konden dan ook legaal onderwijs volgen en zelfs aan universiteiten studeren of in het leger dienst doen. De toelatingen konden worden verlengd.  

Er zijn wel strikte voorwaarden: DACA geldt voor mensen die op 15 juni 2012 jonger dan 31 jaar waren en die moesten een aanvraag richten aan het departement van Binnenlandse Veiligheid, waarna een onderzoek volgt door de federale politiedienst FBI.  Ze mogen geen criminele of terroristische activiteiten op hun geweten hebben of daar banden mee hebben en geen gevaar betekenen voor de nationale veiligheid.

In totaal zijn meer dan 787.000 mensen in de VS die toelating hebben gekregen om te blijven onder DACA. Het aantal illegale migranten in de VS wordt geschat ergens tussen de 11 en de 20 miljoen.

De meeste "dreamers" wonen in New York, Chicago, Miami, de streek rond Houston en Dallas in Texas, Denver in Colorado, Phoenix in Arizona en Los Angeles in Californië. 

Meest gelezen