Rapport Greenpeace: er blijven grote verschillen tussen groenestroomleveranciers

In de jaarlijkse top twintig van Greenpeace van de groenste energieleveranciers staan geen grote verrassingen. De coöperatieve organisaties scoren nog altijd beter dan de grote bedrijven en de investeringen blijven groeien.

Greenpeace stelt jaarlijks een top twintig voor van de groenste energieleveranciers.  Zowat iedere producent investeert méér in hernieuwbare energie. Maar uiteraard blijven er verschillen. 

Top 20 groene stroomproducenten, bron: Greenpeace

Voor Greenpeace slagen alleen de bedrijven met meer dan vijftien punten met vlag en wimpel. De andere hebben nog een weg af te leggen. Dat komt omdat ze nog te veel gebruik maken van gas, steenkool, afval of kernenergie, zegt Mathieu Soete van Greenpeace. “We bepalen de score op basis van de impact van de energiebron op het klimaat én op het milieu.” Zo krijgt kleinschalige waterkracht een maximumscore. Grote stuwdammen belasten het milieu en krijgen daarom minder punten. Afvalverbranding en het verbranden van biomassa zoals houtafval waarbij de warmte wordt omgezet in elektriciteit krijgen anderhalve punt op vijf. Andere bronnen zoals kernenergie, steenkool, stookolie krijgen niets. Meer details over de berekeningswijze vindt u hier.

“Kernenergie is milieubelastend omwille van het kernafval. Het is een technologie die zeer duur is en heel veel tijd kost om te bouwen. Daarom zien we in de strijd tegen klimaatverandering een veel grotere rol weggelegd voor hernieuwbare energie.” 

Engie-Electrabel vindt de score van vijf op twintig onterecht.  Woordvoerder Hellen Smeets benadrukt dat Greenpeace een foute berekening maakt en geen rekening houdt met het feit dat kernenergie geen CO2 uitstoot. "Engie-Electrabel wil de grootste groenestroomproducent blijven en zal daar verder in investeren. We hebben ook andere ambities bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van waterstofprojecten en elektrische mobiliteit enzovoort. Dus dat staat vast.”  

Engie-Electrabel wil de grootste groenestroomproducent blijven en zal daar verder in investeren

Hellen Smeets, Engie-Electrabel

Verder krijgen de bedrijven punten op basis van de hoeveelheid geleverde stroom, hun algemeen aanbod en de investeringen in hernieuwbare energie. Daar horen de traders niet bij. Die bedrijven bungelen onderaan de rangschikking. Zij verkopen namelijk grijze stroom in een groene verpakking. Dat wil zeggen dat ze goedkoop een zogeheten garantie van oorsprong van een echte groenestroomproducent kopen om hun product aantrekkelijker te maken. Het is een legale praktijk, maar veel zoden zet die niet aan de dijk. 

Positief is zeker dat er steeds meer investeringen gaan naar hernieuwbare energie, meent Greenpeace, ook al kost dat vandaag punten. Zo koopt Eneco voorlopig veel stroom op de “grijze” markt om grote Nederlandse klanten te bedienen zoals KPN, Schiphol en het openbaar vervoer in Rotterdam. Maar de opbrengsten dienen voor groene investeringen, zegt woordvoerder Mark Van Hamme. "Het is altijd ons doel om op lange termijn bedrijven te voorzien van uitsluitend groene stroom, ook al moeten we in het begin van een bedrijfscontract soms grijze stroom leveren."

Het is altijd ons doel om op lange termijn bedrijven te voorzien van uitsluitend groene stroom

Mark Van Hamme, woordvoerder Eneco

Maar ook de politiek moet een duit in het zakje doen, vindt Greenpeace. Het zijn de politici die de ambitie voor meer hernieuwbare energie moeten aanscherpen én ze moeten de obstakels opruimen. “Leveranciers klagen dat het moeilijker wordt om bijvoorbeeld projecten voor windenergie goedgekeurd te krijgen. De procedures zijn vrij lang. Er is vaak protest vanuit de omgeving en daarom roepen we de politiek op om die procedures eenvoudiger te maken en zo samen onze schouders te zetten onder die transitie. De producenten willen het, heel wat burgers willen het en verenigen zich in coöperatieven. Dus laten we samen kijken hoe we dit sneller kunnen doen gaan.”

Leveranciers klagen dat het moeilijker wordt om bijvoorbeeld projecten voor windenergie goedgekeurd te krijgen

Mathieu Soete, Greenpeace

Meest gelezen