© Philippe Clément - creative.belgaimage.be

Renovatie station Gent-Sint-Pieters nu al ruim 20 miljoen euro boven budget

De kostprijs van de renovatie van het station Gent-Sint-Pieters ligt met bijna 80 miljoen euro nu al meer dan 36,2 procent hoger dan de in 2010 vooropgestelde 58,14 miljoen euro. Dat blijkt uit een rapport van het Rekenhof over de werkzaamheden, die nog zeker lopen tot 2027.

Het Rekenhof zegt dat de meerprijs en de vertraging bij de eerste fase van de renovatie (sporen 8 tot 12) vooral het gevolg zijn van een herfasering van de werkzaamheden. Die was nodig om de veiligheid van de reizigers en de stiptheid van de treinen te garanderen. Maar het gevolg was wel een vertraging die tot 15 maanden is opgelopen en het budget van de eerste fase deed ontsporen. "De overheidsopdracht ervoor was in 2010 gegund aan een prijs die 20 procent lager lag dan de raming, maar de totale kostprijs van deze eerste fase lag begin 2020 36,2 procent hoger dan het gegunde bedrag", aldus het rapport van het Rekenhof.

Gents gemeenteraadslid Veli Yüksel (Open VLD), die in de Kamercommissie op het rapport heeft aangedrongen, vindt dat het project niet goed is opgevolgd door voormalig minister van Mobiliteit Francois Bellot (MR) en roept op tot een betere opvolging door diens opvolger Georges Gilkinet (Ecolo). "We hebben altijd gezegd dat dit project door de bouwheer onvoldoende adequaat werd voorbereid en opgevolgd", zegt Yüksel. "Het Rekenhof zegt heel duidelijk dat de NMBS de zaken grondiger had kunnen aanpakken en de ramingen en offertes beter tegen het licht heeft moeten houden."

"Een realistische planning was geen prioriteit bij de studies die voorafgingen aan de opstart van het masterplan", klinkt het. Zo werd voldoende tijd uitgetrokken voor de werkzaamheden, "maar niet voor de administratieve procedures die zichzelf voortdurend vastreden in niet realistische of onbetaalbare plannen".

Tweede fase

Bovendien verloopt de plaatsing van de overheidsopdracht voor de tweede fase (sporen 1 tot 7) "zeer moeilijk", aldus het Rekenhof. Een eerste overheidsopdracht werd begin 2017 stopgezet vanwege te hoge offerteprijzen, net zoals een tweede begin 2020, ondanks een belangrijke inperking van de opdracht. Midden september 2020 zou een derde procedure bekendgemaakt worden op basis van een vereenvoudigd ontwerp. Dit betekent een vertraging van ruim vier jaar voor het plaatsen van de opdracht voor deze tweede fase.

De NMBS schuift eind 2027 naar voor als streefdatum voor de werkzaamheden aan het station. "We zijn nu eind 2020 en er is geen concrete vooruitgang in de werken", zegt Yüksel nog. "Meer nog, de tweede fase is nog altijd niet vergund. Ik ben benieuwd of de werken werkelijk eind 2027 klaar zullen zijn." De NMBS geeft mee dat met de aanvang van de tweede fase na de zomer van 2021 is gepland.

Bekijk hier een reportage uit "Het Journaal" van 24 januari 2020 over de voorstelling van de herwerkte plannen voor Gent-Sint-Pieters (en lees voort onder de video):

Videospeler inladen...

"Goede huisvader"

Het rapport is volgens de openbaarvervoersmaatschappij "nuttig en zal NMBS zeker helpen om het beheer van grote projecten verder uit te bouwen en te professionaliseren". Maar de NMBS is er ook van overtuigd dat ze "zich hier steeds heeft gedragen als goede huisvader, in het belang van de reiziger".

Met de komst van gedelegeerd bestuurder Sophie Dutordoir (in 2016) en directeur stations Patrice Couchard (in 2017) is het beheer van nieuwe stationsprojecten ook onder de loep genomen. Er kwam een klemtoon op "functionele stations waar de klant centraal staat en waarbij standaardisatie en intermodaliteit - waardoor reizigers eenvoudig kunnen overstappen van het ene vervoersmiddel op het andere - primeren".

Op die manier is het oorspronkelijke ontwerp van het project Gent-Sint-Pieters herbekeken, zegt de NMBS. "De aangepaste plannen werden begin dit jaar voorgesteld. Het station krijgt een volwaardige overkapping en een forse uitbreiding van het aantal ondergrondse fietsparkeerplaatsen."

Meest gelezen