Opvallende archeologische ontdekking in Heusden-Zolder: "Romeinse en middeleeuwse scherven gevonden"

Archeologen hebben tijdens een zogenoemd vooronderzoek in Heusden-Zolder sporen gevonden uit de late ijzertijd, de Romeinse periode en de middeleeuwen op een terrein in Heusden-Zolder. Het is de eerste keer dat in die buurt historische vondsten worden gedaan. Heel het terrein zal nu worden afgegraven.

De vondsten zijn gedaan op het Mortelveld, de weiden achter sportcentrum Olympia in Heusden-Centrum. Daar is een nieuwe woonzone gepland en dus was een archeologisch vooronderzoek verplicht.

Archeoloog Jeroen Verrijckt van het gelijknamige bureau had de opdracht voor het onderzoek. En ook hij was verbaasd over de vondsten. "De sleuven leverden liefst 133 archeologische sporen op: gaande van scherven, paalkuilen, kuilen, greppels, een waterput, ... Vooral de 29 scherven zijn interessant: 11 zijn afkomstig uit de late ijzertijd, 1 uit de middeleeuwen en de andere uit de Romeinse periode. Daarbij ook een glasfragment van een Romeinse ribkom en een vuurstenen voorwerp."

Bewoning

"Alles wijst op duidelijke sporen van bewoning in de verschillende tijdperken. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld dat hier een boerderij heeft gestaan, waarna zich eventueel andere boerderijen van bijvoorbeeld de kinderen van die landbouwer hebben gevestigd", aldus Jeroen Verrijckt. Het ziet er dus in ieder geval naar uit dat op het Mortelveld bewoning was in de late ijzertijd (ongeveer 200 voor Christus), in de Romeinse periode (150 tot 200 na Christus) en in de middeleeuwen. Op zich zijn zulke vondsten ook al elders gedaan maar volgens de archeoloog is het de eerste keer hier in de omgeving. 

Na deze vondsten is het wachten op een goedkeuring van Erfgoed Vlaanderen om het hele terrein - zo'n 4 hectare - af te graven. De verwachting bestaat dat dan nog heel wat meer vondsten zullen gedaan worden. Die afgraving zou een dikke twee maanden in beslag kunnen nemen, de verdere studie en de opmaak van het rapport kan nog eens 1,5 tot 2 jaar duren. "De verdere vondsten kunnen enorm interessant zijn om te leren hoe de mensen hier destijds leefden, hoe ze aan landbouw deden en hoe het landschap er uitzag," aldus Jeroen Verrijckt.

Lichte vertraging voor werken

De eigenaars van de betrokken percelen worden de komende dagen geïnformeerd. Volgens schepen van ruimtelijke ordening Isabelle Thielemans (CD&V) was de planning om eind 2021 te starten met de aanleg van de wegen en infrastructuur op het terrein, om midden 2022 daarmee klaar te zijn. Wellicht zullen de bijkomende onderzoeken maar voor een beperkte vertraging zorgen.

Meest gelezen