Copyright 2020 The Associated Press

Kinderpsychiater Peter Adriaenssens tegen minder artistieke vakken: "Jonge hersenen moeten brede inspiratie krijgen"

Peter Adriaenssens wijst op het belang van kunstvakken in het secundair onderwijs. Een brede inspiratie is nodig voor de ontwikkeling van jonge hersenen, zegt de bekende kinderpsychiater.  Het artistieke helpt ook om situaties in het leven op te lossen. "Wie thuis te horen krijgt dat jongens niet huilen, kan die emoties leren kennen in films of theater." Adriaenssens steunt de leerkrachten van het Katholiek Onderwijs, die zich verzetten tegen minder artistieke vorming.

Het Katholiek Onderwijs is van plan om esthetica, muzikale opvoeding en plastische opvoeding onder te brengen in het vak "Maatschappelijke, economische en artistieke vorming". Dat is een gevolg van de nieuwe eindtermen van de overheid. 

Het vak is goed voor één uur per week per graad, per twee jaar dus. Leerkrachten kunst en muziek van het Katholiek Onderwijs vinden dat veel te weinig en vrezen ook voor hun eigen baan. De actiegroep "Neen tegen nog minder artistieke vakken in het secundair" roept op om vandaag symbolisch een sollicitatiebrief naar minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA) te sturen.

Alsof het denken stilgelegd wordt

De leraars tekenen of muziek krijgen nu de steun van kinderpsychiater Peter Adriaenssens. In "De Ochtend" op Radio 1 komt hij met argumenten voor het behoud van artistieke vakken in de middelbare scholen: "Het is heel eigenaardig dat we die in 2020 nog altijd als iets aparts beschouwen, alsof dat een paar uren zijn waarin het denken stilgelegd wordt." Wel integendeel. Adriaenssens haalt er de fysieke ontwikkeling van het brein bij: "De rijping van de hersenen tussen 0 en 20-25 jaar is gediend met een brede inspiratie."

Brede inspiratie nodig

"Het creatieve biedt tussenwegen, biedt andere vormen van inspiratie om situaties in het leven op te lossen. Je kan boos zijn via muziek, in plaats van de boosheid op een ander te richten. Je kan een brug slaan tussen dans en wiskunde door een oefening te dansen."

We leven in een wereld met ontzettend veel informatie, die we noodgedwongen moeten filteren, gaat Peter Adriaenssens voort. "Als je filter heel smal is, dan wordt een deel van jouw mogelijkheden niet aangesproken. Dat creatief-artistieke helpt om de filter breed te zetten. Dat worden ook jongeren die creatiever zijn."

Artistieke blootstelling voor iedereen, tijdens de klasuren

Moet dat wel gebeuren in de middelbare school? Er zijn toch mogelijkheden zat in het deeltijds kunstonderwijs, in teken- of muziekscholen? "Iedereen vindt het normaal dat jongeren snel Engels oppikken van films en internet, dat ze een muziekinstrument bespelen, gedichten schrijven, schilderen. Maar je hebt niet alleen vaardigheden in aanleg. Niet iedereen heeft dezelfde achtergrond." Wie bijvoorbeeld in armoede leeft, kan van die extra lessen en hobby’s alleen maar dromen. 

Jongeren enkel in de vrije tijd in contact brengen met kunst en muziek is dus niet genoeg. "Daarmee bevestig en versterk je de ongelijkheid. Blootstelling moet er zijn voor iedereen.  Je kan bijvoorbeeld opgroeien in een gezin waar wordt gezegd dat jongens niet huilen. Dan kan je door naar jeugdtheater of film te kijken je gevoelens van verdriet op een andere manier ontwikkelen."

Peter Adriaenssens geeft wel toe dat artistieke vakken moeilijk te evalueren zijn . "Je kan de resultaten daarvan niet in het klassieke schoolschema zetten." Maar ook daar is een oplossing voor: "Je doet het in een klasgroep en de groepsevaluatie is een andere ingangspoort. Je ontdekt gelijkgezinde vrienden. En dat is meer waard dan wat de leraar vindt."  

Nieuwe, uitgebreide eindtermen

De beslissing over minder lessen muziek en esthetica is een gevolg van de nieuwe eindtermen die de overheid oplegt, stipt het Katholiek Onderwijs aan. Die brede eindtermen vereisen ook dat leerlingen les krijgen in bijvoorbeeld burgerschap of financiële geletterdheid. Scholen moeten hun aanbod van vakken grondig herorganiseren als gevolg van de nieuwe eindtermen. Die gaan in september al in voor de tweede graad.

De eindtermen gelden ook voor het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Dat heeft geen lessentabel opgelegd aan de scholen, maar laat hen kiezen uit verschillende mogelijkheden. Artistieke vorming blijft wel een apart vak in het GO!

Meest gelezen