Kinderrechtencommissaris waarschuwt: "Scholen opnieuw sluiten is geen optie"

In het jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat staat de impact van de coronacrisis op kinderen en jongeren centraal.  Volgens het rapport "Kinderrechten nooit meer in lockdown" zijn kinderen en jongeren te weinig gezien en gehoord en zijn een aantal van de fundamentele kinderrechten (te) zwaar ingeperkt: het recht op onderwijs, op bescherming tegen huiselijk geweld, op contact met je ouders en het recht op spelen en vrije tijd.

Het sluiten van de scholen midden maart, was voor veel leerlingen de zwaarste dobber. Veel leerlingen misten het sociale contact en hadden moeite met het volgen van thuisonderwijs. Vooral voor kinderen die een moeilijke thuissituatie hebben of kinderen met een beperking was het sluiten van de scholen dramatisch.

Daarom pleit kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens ervoor de scholen kost wat kost open te houden, zoals ze in deze video uitlegt (lees eronder voort):

Videospeler inladen...

Uit het rapport blijkt eveneens dat het voor veel kinderen en jongeren moeilijk was om het afstandsonderwijs te volgen. Het commissariaat ziet opportuniteiten om  het digitaal leren uit te breiden en ervoor te zorgen dat elk kind en elke jongere hiermee mee is. Als laatste vragen ze ook aandacht voor de leerachterstand die leerlingen opliepen door het afstandsonderwijs.

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier en lees voort onder de video:

Videospeler inladen...

Stijging intrafamiliaal geweld

Uit een enquête die het Kinderrechtencommissariaat zelf afnam bij 44.000 kinderen en jongeren in mei, blijkt dat 1 op 10 jongeren aangeeft slachtoffer te zijn van intrafamiliaal fysiek of mentaal geweld. Cijfers van hulplijnen Awel en 1712 en CLB’s bevestigen een toename tijdens de eerste lockdown. Kinderen en jongeren leven dichter samen met hun ouders waardoor de spanningen sneller kunnen stijgen. Daartegenover verminderen beschermingsfactoren nu scholen gesloten zijn. Het Kinderrechtencommissariaat wil hulplijnen zoals 1712 of Awel nog meer naamsbekendheid geven en wil dat de regering meer middelen voor hen uittrekt zodat ze meer mensen kunnen helpen.

Tekening hieronder door Nina (10 jaar)

Bezoek in bijzondere jeugdzorg moet altijd mogelijk zijn

In de bijzondere jeugdzorg was tijdens de eerste weken van de lockdown geen bezoek mogelijk. Nadien kwam er een versoepeling en had elk kind of jongeren recht op één bezoeker in de buitenlucht en met afstand. Fysiek contact bleef verboden. Voor veel jongeren was dit heel moeilijk.

Laura (schuilnaam) getuigde begin mei in het jeugdjournaal Karrewiet over hoe ze zich vergeten voelde door de regering. Bekijk haar verhaal in deze video (tekst gaat eronder door):

Videospeler inladen...

Daarom vraagt het Kinderrechtcommissariaat nu dat het bezoekrecht altijd gegarandeerd blijft. Momenteel is dat ook mogelijk. Ook vragen ze prioritaire coronatesten voor jongeren in de jeugdhulp en in voorzieningen zodat ze nooit lang in quarantaine moeten.

Extra aandacht voor kwetsbare jongeren

Het Kinderrechtencommissariaat vraagt ook extra aandacht voor kinderen op de vlucht. Het recht  op opvang moet gegarandeerd worden. Dat wil zeggen: het fysieke loket voor asielaanvraag moet openblijven. Door de coronacrisis gebeurde een deel van de procedure online en moesten asielzoekers soms weken wachten op een opvangplek. Ondertussen kan de volledige procedure weer verlopen via het loket en en dat wil het  kinderrechtencommissariaat zo houden.

Ook wil het een wettelijke regeling die uithuiszettingen (tijdelijk) verbiedt. Veel gezinnen kampen tijdens deze crisis met een inkomensverlies waardoor het betalen van de huishuur in het gedrang komt. Om voor deze kinderen een dak boven het hoofd te verzekeren, vraagt het Kinderrechtencommissariaat om uithuiszettingen tijdelijk bij wet te verbieden.

Kinderrechten moeten dé richtingaanwijzer zijn.
Caroline Vrijens, Kinderrechtencommissaris

Caroline Vrijens is duidelijk: "De belangrijkste lockdownles is dat kinderen en hun rechten op de radar moeten blijven. Kinderrechten moeten dé richtingaanwijzer zijn. Dat kan het best door kinderen en jongeren een stem te geven over elke maatregel die er nog komt en in de evaluatie van de maatregelen."

Meest gelezen