België heeft nu meer dan 15.000 coronadoden: wie zijn ze en waar komen ze vandaan?

15.025: zoveel coronadoden telt ons land vandaag. Daarmee is de trieste kaap van 15.000 gerond. Wie zijn die landgenoten die aan corona gestorven zijn en in welk gewest wonen ze? Hieronder schetsen we een beeld. 

Ruim de helft is minstens 85 jaar

Dat corona vooral oudere mensen doodt, blijkt overduidelijk uit de cijfers. Van alle landgenoten die tot nu toe aan corona gestorven zijn, is ruim 80 procent (12.308) ouder dan 75 jaar, en ruim de helft zelfs ouder dan 85 jaar (7.871). 

Voor jongere landgenoten blijkt corona minder dodelijk te zijn. In de leeftijdscategorie 25 tot 44 jaar vielen er tot nu toe nog geen 100 doden (63), bij de min 25-jarigen zelfs maar 4.

We moeten daarbij ook wel de nuance maken dat er bij die 15.000 ook mensen zitten die mét het coronavirus gestorven zijn. 

Meer vrouwen dan mannen, of toch niet?

Volgens de statistieken zijn er iets meer vrouwen dan mannen aan het coronavirus gestorven: 7.654 (51 procent) versus 7.344 (48,8 procent)  Maar die cijfers geven een verkeerd beeld van het virus. 

"Dat er in ons land  meer vrouwen dan mannen aan het virus gestorven zijn, heeft te maken met het feit dat vrouwen doorgaans ouder worden dan mannen", licht epidemioloog Brecht Devleesschauwer van Sciensano toe. "Ruim de helft van de coronadoden in ons land is ouder dan 85 jaar. In die leeftijdsgroep zijn er nu eenmaal meer vrouwen dan mannen. Dus is het logisch dat er ook meer vrouwen aan corona gestorven zijn." (59,8 procent in de groep 85-plussers, red.)

Dat er in ons land  meer vrouwen dan mannen aan het virus gestorven zijn, heeft te maken met het feit dat vrouwen doorgaans ouder worden dan mannen

Brecht Devleesschauwer van Sciensano

"Als je kijkt naar de leeftijdsgroep van 45- tot 64-jarigen, dan zie je dat daar veel meer mannen aan het coronavirus gestorven zijn (65,3 procent, red)", gaat Devleesschauwer voort. "Je kan dus niet zomaar stellen dat het coronavirus gevaarlijker is voor vrouwen. Integendeel, eens besmet hebben mannen een groter risico om aan het virus te sterven."  

Eens besmet hebben mannen een groter risico om aan het virus te sterven

Brecht Devleesschauwer van Sciensano

Vlaanderen, Brussel of Wallonië?

De meeste coronadoden vielen tot nu toe in Vlaanderen (46,3 procent of 6.956), gevolgd door Wallonië (39 procent of 5.857) en Brussel (14,7 procent of 2.212). Maar als we een onderscheid maken tussen de eerste en de tweede golf van de epidemie, dan krijgen we een ander beeld.    

In de eerste golf, die officieel begon op 10 maart en eindigde op 30 augustus, had Vlaanderen inderdaad de meeste doden: 4.903, gevolgd door Wallonië (3.455) en Brussel (1.539). 

Maar in de tweede golf, die begon op 31 augustus, heeft tot nu toe Wallonië de meeste doden: 2.302, tegenover 1.983 in Vlaanderen en 657 in Brussel.   

Toch zijn al deze cijfers volgens Devleesschouwer enigszins misleidend. "Vlaanderen heeft de meeste inwoners van het land. Dat daar in absolute aantallen de meeste coronadoden gevallen zijn, is dan ook niet verwonderlijk. Als je kijkt hoeveel doden er gevallen zijn per 100.000 inwoners, dan krijg je een heel ander beeld. Dan heeft Vlaanderen over de hele epidemie genomen het minste aantal doden."

Vlaanderen heeft de meeste inwoners van het land. Dat daar in absolute aantallen de meeste coronadoden gevallen zijn, is dan ook niet verwonderlijk

Uit de cijfers waarnaar Devleesschauwer verwijst, blijkt dat het meeste aantal doden in de tweede golf in Wallonië vallen: 63 op 100.000, gevolgd door Brussel (54 op 100.000) en Vlaanderen (30 op 100.000).    

In de eerste golf vielen de meeste coronadoden volgens dezelfde berekening in Brussel: 126 op 100.000, gevolgd door Wallonië  (95 op 100.000) en Vlaanderen (74 op 100.000).    

Eerste golf versus tweede golf

Het meeste aantal doden (9.897) viel in de eerste golf van de corona-epidemie. Op 8 april werd het hoogste aantal coronadoden genoteerd tot nu toe: 321.

In de tweede golf lijken er tot nu toe minder doden te vallen. Het hoogste aantal lag op 6 november (216) en sinds 10 november lijken de cijfers te dalen.

Volgens virologen betekent dat niet dat het virus in de tweede golf minder gevaarlijk is geworden. Wel is er tijdens de eerste golf veel kennis opgedaan over het virus, en weten artsen intussen veel beter hoe ze patiënten moeten behandelen. Daardoor zijn de overlevingskansen groter geworden.   

Uit de cijfers van Sciensano blijkt dat het profiel van de coronadoden sinds de tweede golf niet meteen gewijzigd is. Het zijn nog altijd voornamelijk ouderen die aan corona sterven. 

Meest gelezen