Mobiliteit

Of we nu naar school of de sportclub gaan of op bezoek bij familie of vrienden: we verplaatsen ons meermaals per dag. Mobiliteit speelt dus een belangrijke rol in ons leven. En toch heeft Vlaanderen heel wat verkeersproblemen. Deze EDUbox helpt leerlingen keuzes te maken voor een duurzame verkeersontknoping. 

Te voet, met de fiets, de auto of de trein: er zijn zo veel manieren om ons te verplaatsen. Toch staan we vaak in de file of moeten we ons in overvolle bussen wringen. Maar hoe komt het dat er zo veel stilstand is op de baan? En hoe kunnen we deze knoop ontwarren?

Met de EDUbox Mobiliteit nemen de leerlingen eerst hun eigen mobiliteit onder de loep. Ze denken na over hoe ze zich verplaatsen en wat daarbij hun motivatie is. En hoe zit het met hun gevoel van veiligheid? Vervolgens kijken ze naar mobiliteit op niveau van de samenleving. Want elke verplaatsing die ze maken, heeft immers een impact op de wereld rondom hen.  

De EDUbox Mobiliteit is een kant-en-klaar lespakket waarin leerlingen dieper ingaan op de impact van hun verplaatsingen. Ze komen ook meer te weten over de specifieke oorzaken van de verkeersproblemen in Vlaanderen, wat de overheid eraan doet én wat de mogelijke (toekomstige) oplossingen zijn. Nadien kruipen ze zelf in de huid van beleidsmakers en moeten ze een fictieve stad mobiel krijgen in een speciaal voor deze EDUbox ontwikkelde simulator. Aan het eind vragen we de leerlingen ten slotte opnieuw na te denken over hun eigen mobiliteit, maar dan binnen 10 jaar. 

De EDUbox bevat een klein stukje theorie, praktijkoefeningen en opdrachten. Hij is ook gekoppeld aan een uitgebreid digitaal luik met audiovisueel materiaal, waarin onder meer VRT NWS-expert Hajo Beeckman en Jan Adriaenssens, expert in technologische mobiliteitsoplossingen, de leerlingen uitleg geven.

Hoe kan je deze EDUbox gebruiken?

Bij deze EDUbox hoort ook een handleiding voor leerkrachten. Download ze via volgende link: Handleiding voor leerkrachten.

1. Wil je met de EDUbox Mobiliteit aan de slag in de klas?

• De EDUbox Mobiliteit is beschikbaar op een interactieve website. Leerlingen volgen de EDUbox best in groep, want hij bevat opdrachten die tot een groepsgesprek kunnen leiden. Alle video's en externe links zijn geïntegreerd in de website.

• Je kan de EDUbox integraal downloaden als pdf en eventueel printen. Klik daarvoor op volgende link: EDUbox Mobiliteit.

Noot: deze EDUbox is digital only. Het is dus niet mogelijk om een fysieke doos te bestellen.

2. Wil je de EDUbox gebruiken als individueel leertraject?

Deze EDUbox is ook beschikbaar als een interactieve video. Handig in tijden van corona en afstandsonderwijs, want leerlingen kunnen er dan individueel mee aan de slag, thuis of in de klas, volledig op eigen tempo. Verkeersexpert Hajo Beeckman is leerkracht van dienst, de tool staat toe dat de leerling zelf vragen beantwoordt en dingen online opzoekt.

Bekijk hieronder de trailer:

Video player inladen...

Bijkomende info

Je vindt de handleiding voor leerkrachten voor deze EDUbox ook terug op het Medium-kanaal van EDUbox.

Deze EDUbox is tot stand gekomen door een samenwerking van VRT NWS met Brightlabimec en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. De simulator werd ontwikkeld door Tree company, een innovatiebureau dat via online tools mensen wil informeren over en betrekken bij maatschappelijke thema's.

Wat is EDUbox?

EDUbox is een educatief concept van VRT NWS om jongeren te laten kennismaken met één bepaald maatschappelijk thema. Elke EDUbox informeert, inspireert en stimuleert om zelf met het onderwerp aan de slag te gaan. 

Deze kant-en-klare lespakketten zijn normaal voorzien voor gebruik in de klas. Leerlingen of studenten werken met fiches. Deze fiches bevatten een klein stukje theorie, praktijkoefeningen en opdrachten. Ze zijn ook gekoppeld aan een uitgebreid digitaal luik met audiovisueel materiaal.

De fysieke box blijft bestaan, maar sinds het coronavirus zetten we ook meer in op de digitale component, door de ontwikkeling van een interactieve onlineles die leerlingen individueel kunnen volgen.

Voor de leerkrachten is de EDUbox niet alleen een leermiddel om te werken aan specifieke eindtermen. Met deze educatieve tool bereiken ze ook verschillende leerplandoelstellingen en vakoverschrijdende eindtermen. Zo is de EDUbox Mobiliteit gelinkt aan enkele sleutelcompetenties zoals duurzaamheid en burgerschap, lichamelijk, geestelijk en emotionele gezondheid (verkeersveiligheid, gezonde lucht), probleemoplossend en kritisch denken, ruimtelijk bewustzijn, en digitale competenties.

Blijf op de hoogte

Een overzicht van alle bestaande EDUboxen vind je hier. Je kan op die plek ook alle verschenen EDUboxen bestellen of downloaden. Voor meer informatie kan je ons mailen op edubox@vrtnws.be

Wil je weten wanneer nieuwe EDUboxen verschijnen, of op de hoogte blijven over toekomstige uitgaven? Schrijf je dan zeker in op de nieuwsbrief Onderwijs.  

Meest gelezen