Zelfoogsttuin in Turnhout neemt nieuwe start na onenigheden

De zelfoogsttuin in de Turnhoutse Stadsboerderij neemt een nieuwe start. In de zelfoogsttuin kan je zoals de naam het zegt zelf je groenten gaan oogsten of je kan er groentepaketten bestellen. De afgelopen maanden was er wat onenigheid tussen de leden en de organisatie. De plooien zijn nu weer gladgestreken en er zijn nieuwe afspraken gemaakt zodat alles weer vlotter kan draaien.

De zelfoogsttuin is een samenwerking tussen de leden - die ook lidgeld betalen - en de concessiehouder. In Turnhout is dat vzw De Troef. De voorbije maanden waren er onenigheden over het beheer en dienden de leden een klacht in tegen vzw De Troef. Het schepencollege stelde vast dat er fouten zijn gemaakt maar niet van die aard dat de samenwerking stopgezet moet worden. Er zijn daarom nieuwe afspraken gemaakt.

De stad gaat een oogje in het zeil houden en er wordt een nieuwe boer gezocht. De leden zullen ook meer inspraak krijgen. Er zal ook een educatief project voor scholen komen. "De zelfoogsttuin in de Turnhoutse Stadsboerderij is een bijzonder belangrijk project voor de stad dat we graag willen laten slagen", zegt schepen van Werk en Economie Luc Op de Beeck (CD&V). "Het is een beetje het uithangbord van Turnhout in een nieuwe woonwijk." 

De zelfoogsttuin in Turnhout is zo'n 2 hectare groot en heeft een 200-tal leden.

Meest gelezen