Photonews

5.000 kankers minder opgespoord door COVID-19, "Stel onderzoeken en therapieën niet langer uit"

Uit cijfers van de Stichting Kankerregister blijkt dat er tussen 1 maart en 18 september ongeveer 5.000 minder kankerdiagnoses gesteld zijn dan in dezelfde periode vorig jaar. Om deze daling te verklaren, verwijst De Stichting naar de impact van  COVID-19, waardoor minder mensen zich hebben laten onderzoeken.

In juli publiceerde de Stichting Kankerregister al de resultaten van een eerste studie naar de gevolgen van de coronacrisis. De studie toonde aan dat het aantal kankerdiagnoses in de maanden maart en april bijna de helft lager lag dan in dezelfde maanden vorig jaar.   

Intussen heeft de Stichting Kankerregister aan de hand van gegevens van de laboratoria voor pathologische anatomie in ons land de cijfers kunnen aanvullen tot 18 september.  Zo blijkt dat er tussen 1 maart en 18 september ongeveer 5.000 minder kankerdiagnoses gesteld zijn dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is een daling met 14 procent. In een coronavrij jaar worden er per maand zo'n 5.000 kankerdiagnoses gesteld.

Bekijk hier de reportage in "Het Journaal" over de daling van het aantal kankerdiagnoses (en lees verder onder de video):

Videospeler inladen...

Sterkste daling in maart en april

Het aantal diagnoses liep dus vooral sterk terug in de maanden maart en april. In die eerste maanden van de corona-epidemie waren de ziekenhuizen overbelast, waardoor er voor consultaties en onderzoeken minder (of geen) ruimte was. Naarmate er minder covidpatiënten in de ziekenhuizen belandden, konden er weer meer andere onderzoeken gebeuren. Ook naar kanker.       

Diagnoses per leeftijdscategorie

De Stichting Kankerregister heeft onder meer gekeken naar het aantal diagnoses per leeftijdscategorie. Bij de 80-plussers liep het aantal diagnoses het sterkst terug (- 18 procent). Bij de 65- tot 79-jarigen ligt de daling rond 12 procent en bij de 50- tot 64-jarigen rond 16 procent. 

Bij de jongere leeftijdsgroepen is de daling minder uitgesproken. Bij de 35- tot 49-jarigen gaat het om - 9 procent, bij de 20- tot 34-jarigen tot - 5 procent. Bij kinderen en adolescenten tot en met 19 jaar is het aantal diagnoses vergelijkbaar met vorig jaar. 

Diagnoses per type kanker

Daarnaast heeft de Stichting Kankerregister ook gekeken naar het aantal diagnoses per type kanker.  Daar blijkt dat er vooral minder diagnoses van huidkanker (- 22 procent) en van blaas- en nierkanker (ook - 22 procent) zijn gesteld. Bij hoofd- en halskanker is er een daling van 19 procent, bij prostaatkanker van 15 procent.

Bij de zogenoemde hematologische maligniteiten (kankers van het beenmerg of van de lymfeklieren) liep het aantal diagnoses terug met 15 procent. Tot deze groep kankers behoren ook acute leukemieën. Daar liep het aantal diagnoses terug met maar 2 procent.    

Ook bij andere agressieve kankertypes (andere dan acute leukemieën) is de daling minder uitgesproken: longkanker - 10 procent, pancreaskanker en slokdarmkanker - 9 procent .  

Inhaalbeweging

De Stichting Kankerregister verwacht dat er de volgende weken wel een inhaalbeweging zal komen, en dat een deel van de onderzoeken die tot nu toe zijn uitgesteld toch nog zullen doorgaan. Zo zal de balans er op het einde van het jaar waarschijnlijk iets minder negatief uitzien.   

"Stel onderzoeken en therapieën niet langer uit"

De Stichting tegen Kanker roept naar aanleiding van de cijfers alvast iedereen op om onderzoeken en therapieën niet langer uit te stellen.

In een persmededeling van de Stichting tegen Kanker staat te lezen:  "We weten nog niet wat de impact zal zijn van de tweede “lockdown”, zelfs al is die minder streng dan de eerste. De niet gestelde diagnoses betekenen niet dat er minder kankergevallen zijn, maar zouden wel kunnen betekenen dat de diagnose en behandeling in een later stadium worden gestart". 

"Hierdoor bestaat het risico dat er wordt overgegaan tot agressievere behandelingen, om nog maar te zwijgen over de minder gunstige prognoses. Het is te vroeg om te weten of dit effectief zo is, maar het zou best kunnen dat dit een van de zware collaterale gevolgen zal zijn van de pandemie. Want zoals we weten, wachten kankers niet: hoe eerder de diagnose en start van behandeling, hoe groter de kans op genezing!"

Meest gelezen