Drie graduaatsopleidingen van Karel de Grote Hogeschool nietig verklaard: 200 studenten getroffen

Drie graduaatsopleidingen van de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen zijn nietig verklaard door het Grondwettelijk Hof. Het gaat om "maatschappelijk werk", "internet of things" en "voertuigtechnieken". Daardoor zijn in totaal 200 studenten getroffen. De hogeschool had voor die opleidingen groen licht gekregen van de Vlaamse regering. Maar de AP hogeschool stapte naar het grondwettelijk hof wegens concurrentie. "We kregen die mail gisteren binnen, een uur voor de online les ging beginnen", zegt studente Maeva Van Muylders op Radio 2 Antwerpen.

"Het gaat om opleidingen die vroeger aangeboden werden door Centra voor Volwassenenonderwijs", zegt Veerle Hendrickx, directeur van de Karel de Grote Hogeschool in Start je dag. Die graduaatsopleidingen zitten tussen het middelbaar onderwijs en de bacheloropleidingen in. KdG mikt ermee op studenten die niet slagen voor een bacheloropleiding of die uit het beroepsonderwijs komen. "Bij het overnemen van die opleidingen zijn wij uit de boot gevallen en daarom heeft de Vlaamse overheid ons op een andere manier een kans gegeven om die opleidingen aan te bieden." 

Dat was volgens de AP Hogeschool niet rechtmatig en ze stapte naar het Grondwettelijk Hof.  "De Vlaamse overheid werkte een procedure uit die bepaalde hoe de overdracht van de opleidingen van het CVO naar het hoger onderwijs moest gebeuren. Een ingewikkeld proces dat enkele jaren in beslag nam", laat de AP Hogeschool in een schriftelijke reactie weten. "Wanneer de overheid op het einde van de procedure de spelregels verandert en er zo voor zorgt dat dezelfde opleidingen plots op een andere en snellere manier kunnen worden ingericht,  dan is dat onbehoorlijk bestuur en een concurrentieel nadeel." 

Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat die klacht terecht was en heeft een artikel in de Vlaamse Codex Hoger Onderwijs geschrapt. Daardoor mag KdG enkele graduaatsopleidingen niet meer aanbieden. 

Het gaat om "maatschappelijk werk" en "voertuigtechnieken", die dit academiejaar startten, en de opleiding "internet of things" (voorwerpen zoals huishoudtoestellen en auto's verbinden met het internet) die vorig jaar begon.

We gaan ervoor zorgen dat ze alle credits die ze verworven hebben bij ons, kunnen overdragen naar een andere opleiding bij ons of een andere hogeschool

Veerle Hendrickx - directeur Karel de Grote Hogeschool

In totaal zijn zo'n 200 studenten getroffen. Onder hen ook Maeva Van Muylders die het graduaat maatschappelijk werk volgt: "Een uur voor de les gisteren begon kregen we te horen dat we onze opleiding volgend jaar niet voort kunnen zetten", zegt ze in Start je dag. "Het voltijdse traject duurt normaal 2 jaar, het deeltijdse 3 jaar. Ik was al heel lang een gepaste opleiding aan het zoeken en dit voelde als thuiskomen." 

"Zij mogen in elk geval het academiejaar afmaken", zegt Veerle Hendrickx. "We gaan ervoor zorgen dat ze alles wat ze hebben gedaan aan KdG, dat de credits (studiepunten) die ze verworven hebben bij ons, dat ze die mogen overnemen naar een andere opleiding, hetzij bij ons, hetzij op een andere hogeschool."

Maar dat ziet de studente niet zitten: "Het was net omdat dit een heel nieuwe manier van onderwijs was, dat ik er weer zin in had om een hogeschooldiploma te halen. Er zijn bijvoorbeeld geen examens maar we worden op allerlei andere manieren geëvalueerd, via coaching, taken, presentaties en dergelijke. Dit maakte het voor mij veel haalbaarder om een diploma te halen. De klassieke manier van onderwijzen ben ik een beetje beu."

Het was net die nieuwe manier van onderwijzen die me de zin gaf om een hogeschooldiploma te halen
Maeva Van Muylders - studente maatschappelijk werk

De hogeschool heeft wel nog extra toelichting gevraagd aan het Grondwettelijk Hof: "Mogelijk is er nog een kleine kans dat ze hun opleiding toch nog mogen afmaken, maar zoals we het nu lezen mogen ze alleen dit academiejaar afwerken", zegt Hendrickx. "We betreuren dit heel erg. We zijn met die opleidingen absoluut niet marktverstorend. Ze zijn heel belangrijk voor de democratisering van het onderwijs. De Karel de Grote Hogeschool heeft er altijd veel belang aan gehecht om alle studenten kans te geven op hoger onderwijs en we vinden het jammer dat die kans nu ontnomen wordt." 

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) laat in een eerste reactie weten dat hij samen met de hogeschool en met de studenten gaat bekijken wat dit betekent en welke oplossingen er zijn voor de studenten.

Thomas More Hogeschool sloot zich in eerste instantie aan bij de klacht van AP, maar trok zich daarna terug uit de procedure omdat het die weinig zinvol vond. "We staan wel open voor overleg met de Karel de Grote Hogeschool om te bekijken wat we voor de studenten kunnen betekenen", zegt algemeen directeur Stijn Coenen.

Meest gelezen