Nijpend tekort aan griepvaccins: "Meer dan een miljoen dosissen zitten nu bij bedrijven en moeten herverdeeld worden"

Apothekers kampen al weken met een tekort aan griepvaccins. Het lijkt er nu ook op dat niet elke patiënt die tot een risicogroep behoort een vaccin zal krijgen. Bedrijven hebben hun vaccinatieprogramma intussen aangepast zodat er meer kwetsbare mensen gevaccineerd kunnen worden. Maar het is onduidelijk waar die vaccins zijn, zo ontdekt De Inspecteur op Radio 2. "We zijn op dit moment op zoek naar 1,25 miljoen stuks. Die moeten zo snel mogelijk bij de apothekers geraken."

Apothekers kampen al weken met een tekort aan griepvaccins. Het lijkt er intussen op dat niet elke patiënt uit de risicogroep een vaccin zal kunnen krijgen. Bedrijven hebben hun vaccinatieprogramma intussen aangepast om meer vaccins vrij te maken voor kwetsbare mensen. Maar het is onduidelijk waar die vaccins zijn, stelt De Inspecteur op Radio 2 vast. "We zijn op dit moment op zoek naar 1,25 miljoen stuks. Die moeten zo snel mogelijk bij de apothekers geraken."

Er is een grote vraag naar griepvaccins. De overheid heeft de doelgroep van risicopatiënten intussen onderverdeeld in een categorie A en B. Het zou kunnen dat niet elke patiënt uit categorie B een vaccin krijgt.

Nog altijd tekorten bij apothekers

 

De Inspecteur hield enkele weken geleden op Radio 2 een rondvraag bij enkele apothekers. Toen al bestond de vrees dat niet elke patiënt dit jaar op een vaccin zal kunnen rekenen.

Die vrees wordt vandaag bevestigd bij een nieuwe rondvraag bij dezelfde apothekers. "We hebben nog altijd een reservelijst en die blijft maar groeien. We kunnen niet iedereen bedienen. Maar heel wat mensen tonen gelukkig wel begrip," klinkt het bij apotheek Verplaetse in Kuurne. 

Apotheker Lescrinier in Antwerpen heeft meer vertrouwen: "Er zijn nieuwe vaccins binnengekomen. Er is nog beweging op de markt, dus ik heb er goeie hoop dat iedereen die een vaccin nodig heeft er ook één zal krijgen. Misschien heb ik er zelfs nog op overschot voor mensen die niet tot een risicogroep behoren." 

1,25 miljoen vaccins "zoek"

 

Bedrijven hebben hun vaccinatieprogramma aangepast om het tekort aan griepvaccins op te vangen. Bedrijfsartsen geven enkel een vaccin aan medewerkers die tot de risicogroep behoren. Dosissen die bedoeld waren voor gezonde medewerkers worden niet meer gebruikt. De overschotten zijn bedoeld voor de apothekers, zodat kwetsbare patiënten ze daar kunnen ophalen. Het is echter onduidelijk waar die vaccins zich op dit moment precies bevinden.

Het gaat over een groot aantal vaccins. Lieven Zwaenepoel van de apothekersbond bevestigt dat het over zo'n 1,25 miljoen stuks gaat. "We hebben in totaal 3 miljoen vaccins besteld voor ons land. 1,75 miljoen ervan zijn afgeleverd bij de apothekers. Die voorraad is intussen zo goed als uitgeput. De rest zit bij de bedrijven. Daar zijn intussen ook al heel wat vaccins toegediend. Het is nu zaak om de niet-gebruikte vaccins zo snel mogelijk in kaart te brengen." 

Aanbod wordt in kaart gebracht

 

Volgens Zwaenepoel is het een kwestie van tijd vooraleer het lukt om zicht te krijgen op dat aantal beschikbare vaccins. "De verdeling van de vaccins over de bedrijven is goed verlopen. We weten waar de vaccins initieel waren. Nu moeten we in kaart brengen hoeveel er nog beschikbaar zijn en waar. Op die manier komen beschikbare vaccins alsnog bij de apothekers terecht." 

Het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) onderzoekt elke dag hoe het gesteld is met de voorraad. "Het is belangrijk om de aantallen goed in kaart te brengen. We willen geen enkel vaccin verloren laten gaan", aldus Zwaenepoel. 

Categorie A en B binnen risicogroep

 

Door het nijpende tekort aan griepvaccins heeft de overheid dus beslist om de doelgroep van de risicopatiënten onder te verdelen in twee categorieën: A en B. Volgens Zwaenepoel is dat een goede zaak.

"De verschillende ministers van Volksgezondheid hebben daarover samengezeten. In de categorie A zitten de mensen van 65 jaar of ouder, mensen met een onderliggende aandoening waardoor ze een hoger risico lopen om ziek te worden, zwangere vrouwen, werknemers in de zorgsector en ook mensen die samenwonen met zo'n risicopatiënt." 

Categorie B is voor mensen van 50 jaar of ouder die wel gezond zijn. Volgens Zwaenepoel zit er voor hen niks anders op dan te wachten. "Die mensen moeten inderdaad wachten totdat de eerste categorie A bediend is. Maar daar is nog voldoende tijd voor: de aangeraden vaccinatieperiode loopt tot 15 december."

Geen vaccin voor gezonde mensen

 

Voor wie niet tot categorie A of B van de risicogroep behoort, zit een griepvaccin er dit jaar niet in. Maar volgens Zwaenepoel is dat ook niet zo erg. "Voor gezonde mensen is de griep eerder een ongemak. Bovendien is de kans klein dat het virus echt doorbreekt dankzij de coronamaatregelen. Mensen wassen massaal hun handen, houden afstand en dragen mondmaskers. Dat zijn allemaal dingen die er voor zorgen dat de griep allicht niet ten volle zal doorbreken."

 

Als de coronavaccins even goed worden verdeeld als de griepvaccins, dan staan we nog voor dolle avonturen. 

Sven Pichal, Radio 2

Bedenkingen

De onderverdeling van de risicogroep in een A- en B-categorie doet sommigen wel de wenkbrauwen fronsen. Nogal wat luisteraars van De Inspecteur geven aan bedenkingen te hebben over de strategie.

"Die hele saga duurt nu al weken", zegt één luisteraar. "Het draait er nu op uit dat ik dit jaar wellicht niet meer aan een vaccin geraak. Ik hoop dat de coronamaatregelen zullen zorgen voor een rustig griepseizoen."

Radio 2-Inspecteur Sven Pichal zelf hoopt alvast dat de verdeling van de coronavaccins vlotter zal verlopen.

Meest gelezen