Actieplan tegen intrafamiliaal geweld, investeringen in het spoor en de programmawet: dit heeft de ministerraad beslist

Na afloop van de ministerraad vanochtend heeft de federale regering een reeks nieuwe maatregelen en investeringen goedgekeurd voor de komende legislatuur. Op de agenda: de programmawet, een investeringsplan voor het spoor en een actieplan tegen intrafamiliaal geweld. Wat is er beslist?

Vanochtend zijn de ministers van de federale regering samengekomen voor een ministerraad over de programmawet, investeringen in het spoor en een actieplan tegen intrafamiliaal geweld. Na afloop volgde een persconferentie met de voorstelling van de maatregelen. Wat is er allemaal beslist? 

Programmawet

De programmawet is een wet die samen met de begroting wordt ingediend bij het parlement met verschillende beslissingen en wetten, die dus in één keer kunnen worden gestemd. Zowel op vlak van financiën, economisch en sociaal vlak zijn er een maatregelen die reeds bekend waren, maar er zijn ook een aantal nieuwigheden:

 • Maatregelen in verband met gezinsfiscaliteit, zoals een hogere belastingsvermindering voor kinderopvang. 
 • BTW van 6 procent voor de afbraak en renovatie van woningen. 
 • Het stimuleren van opleidingen door werkgevers een fiscaal voordeel te geven. 
 • Een verhoogde investeringsaftrek: van 8 procent naar 25 procent. Bedrijven kunnen voortaan 25 procent van die investeringen aftrekken van de belastingen. Zo wil de regering investeringen aanmoedigen.
 • De verhoging van het minimumpensioen voor zelfstandigen met 2,65 procent vanaf 1 januari. 
 • De verlenging van het vaderschaps- en geboorteverlof voor zelfstandigen. Dat wordt vanaf januari 2021 opegtrokken van 10 naar 15 dagen. In januari 2023 wordt het nog eens opgetrokken naar 20 dagen. 
 • Een forse investering in gezondheidszorg van 30 miljard euro. Dat geld gaat onder andere naar het zorgpersoneelsfonds (om de werkgelegenheid te verbeteren en de aantrekkelijkheid van de sector te verhogen) en geestelijke gezondheidszorg. 
 • Voldoende middelen voor sociale zekerheid: niet enkel bijdragen van werknemers en zelfstandigen, maar ook alternatieve financiering uit btwheffingen en de roerende voorheffing. 

Actieplan tegen familiaal geweld

De ministerraad heeft een federaal actieplan goedgekeurd om gendergerelateerd en intrafamiliaal geweld tegen te gaan. Het actieplan is er gekomen op voorstel van Sarah Schliz, de staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke kansen en Diversiteit, en komt er naar aanleiding van de tweede coronagolf. 

Tijdens de eerste lockdown is het gendergerelateerd en intrafamiliaal geweld toegenomen. Het aantal oproepen naar hulplijnen was drie keer zo veel als voor de lockdown. Daarnaast was er ook een toename in het aantal ingediende klachten en politieoptredens. 

De federale regering heeft dan ook een actieplan uitgewerkt met enkele maatregelen om huiselijk geweld aant te pakken:

 • Hotels en gasthuiseigenaars kunnen hun kamers beschikbaar stellen voor de noodopvang van slachtoffers van huiselijk geweld. 
 • Er komt een studie naar intrafamiliaal geweld tijdens de coronacrisis. 
 • De chatlijn voor slachtoffers van seksueel geweld (www.seksueelgeweld.be) wordt ten minste tot 30 juni 2021 verlengd.
 •  Er komt een uitgebreide communicatiecampagne over intrafamiliaal en gendergerelateerd geweld op nationaal vlak.

Boostplan: investeringen in het spoor

Er wordt een schijf van 100 miljoen euro vrijgemaakt voor investeringen in het spoor. Daarmee zullen in het kader van het boostplan een aantal doelstellingen van de federale regering worden gefinancierd. Zo zou het aantal goederentreinen moeten verdubbelen en het aantal verkeerdsdoden moeten halveren tegen 2030, en de CO2-uitstoot  met 55 procent moeten verminderen tegen 2040. 

Federaal minister van mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) wil het netwerk ook verbeteren door de treiner stipter te laten rijden en ook de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te verbeteren. 

Meest gelezen