© VRT - Sofie Silbermann

Karen Donders wordt directeur Publieke Opdracht bij de VRT

De VRT heeft als publieke omroep een unieke functie in het medialandschap, en om die rol duidelijk te maken en te versterken heeft de VRT Karen Donders benoemd als nieuwe directeur Publieke Opdracht. Het wordt haar taak om te waken over de maatschappelijke opdracht van de VRT, en de overheden, mediabedrijven en partners dichter te betrekken bij de strategie van de publieke omroep. Karen Donders is prof. Communicatiewetenschappen aan de VUB. Haar nieuwe opdracht gaat in op 1 februari 2021.

Een publieke omroep als de VRT heeft - anders dan een commerciële omroep - een welbepaalde rol in te vervullen in de maatschappij. Die wordt omschreven als: informeren, inspireren en verbinden. 

Om die rol te versterken krijgt de VRT een nieuwe directeur Publieke Opdracht: de Raad van Bestuur heeft de benoeming goedgekeurd van Karen Donders (37) in die functie. Ze moet er voor gaan zorgen dat de VRT de maatschappelijke meerwaarde niet uit het oog verliest, en waken over het onderscheidende karakter in het hele mulitimediale aanbod van de VRT.

In een snel veranderend medialandschap zal het ook tot haar opdracht behoren om rond die strategie de relaties met de Vlaamse samenleving, de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement, andere Vlaamse instellingen en mediabedrijven versterken.

“De publieke omroep speelt een onmiskenbaar belangrijke rol in de maatschappij door te informeren, inspireren en verbinden" zegt Luc Van den Brande, voorzitter van de Raad van Bestuur van de VRT. "Met haar expertise zal Karen Donders de beleidsdossiers van de VRT inhoudelijk versterken en het belang van de publieke omroep in de verf zetten.”

De opdracht van Karen loopt doorheen de hele VRT: ze moet ervoor zorgen dat we de maatschappelijke meerwaarde nooit uit het oog verliezen.

Frederik Delaplace, CEO van de VRT

Frederik Delaplace, CEO van de VRT: “De publieke omroep wil de komende jaren nog meer het verschil maken in het medialandschap. We gaan de unieke rol van de publieke omroep enten op het snel veranderend mediagedrag van de Vlaming, onder andere met een smaakverbredend aanbod en een intensere samenwerking met onze partners in de mediasector. De opdracht van Karen loopt doorheen de hele VRT: ze moet ervoor zorgen dat we de maatschappelijke meerwaarde nooit uit het oog verliezen.”

Karen Donders is op dit moment professor in de communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze doceert daar momenteel vakken rond mediabeleid, media-economie en journalistiek. 

Ze is tevens het hoofd van het Media & Society onderzoeksprogramma binnen de onderzoeksgroep imec-SMIT en stuurt in die hoedanigheid 45 onderzoekers aan die zowel fundamenteel als toegepast onderzoek doen rond beleids-, markt- en gebruiksaspecten van media.

Het is een echte eer en tegelijkertijd ook een grote uitdaging om ervoor te zorgen dat de VRT ook in 2030 en zelfs in 2050 nog een plek in het hart van iedere Vlaming heeft.

Prof. Karen Donders

Karen Donders: “Wetenschappelijk onderzoek toont al ettelijke decennia overtuigend aan hoe belangrijk de publieke omroep is voor mensen, de samenleving en de mediamarkt. Het is een echte eer en tegelijkertijd ook een grote uitdaging om in de praktijk, en niet langer vanuit de universiteit, mee te werken aan een traject dat ervoor moet zorgen dat de VRT ook in 2030 en zelfs in 2050 nog een plek in het hart van iedere Vlaming heeft.”

Prof. Donders speelt vandaag al een actieve rol als raadgever in de lopende onderhandelingen van de nieuwe beheersovereenkomst van de VRT. Ze was eveneens betrokken bij de onderhandelingen van de twee vorige beheersovereenkomsten. Daardoor kent ze de VRT goed.

Haar nieuwe opdracht als directeur Publieke Opdracht gaat in op 1 februari 2021. 

Meest gelezen