KU Leuven

KU Leuven start opnieuw met praktijklessen

De KU Leuven herneemt vanaf maandag 30 november opnieuw de praktijklessen. Die waren door de tweede coronagolf afgeschaft. Maar door een beslissing van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts mogen studenten weer naar school voor practica-, labo- en vaardigheidslessen. En dat is broodnodig, zegt de rector van de KU Leuven Luc Sels. 

Rector van de KU Leuven Luc Sels is blij dat de praktijlessen weer hernomen worden. "De voorbije weken waren er enkel practica voor de studenten Geneeskunde, Verpleegkunde en Tandheelkunde. Maar vanaf maandag 30 november breiden we dat uit naar alle opleidingen. Het is heel belangrijk dat we dat de komende drie weken kunnen inhalen. Anders moeten we dat allemaal in het tweede semester proppen, dat ook al onzeker is."

Voor veel practica hebben we vaste infrastructuur nodig die enkel op de universiteit staat

"Online praktijklessen zijn onmogelijk", gaat de rector verder. "En dus is het erg belangrijk, dat die als eerste kunnen hernomen worden. Voor veel practica hebben we vaste infrastructuur nodig die enkel op de universiteit staat. Vaak gaat dat om laboratoria met speciale apparatuur, studio's voor de opleiding Architectuur, maar evengoed taallabo's. Dat kunnen we onmogelijk online doen. Daarnaast hebben de studenten ook aangepaste begeleiding nodig van hun professoren en moeten ze het kunnen inoefenen. Het gaat echt om vaardigheidstraining, dat staat centraal."

Amper besmettingen

Vanaf maandag 30 november keren heel wat studenten terug naar de campussen van de KU Leuven, toch staat er een limiet op. Sels: "We hebben met de minister van Onderwijs afgesproken dat er nooit meer dan 10% van alle studenten aanwezig is. Dan kan je onderwijs in een volstrekt veilige omgeving organiseren. We hebben in de voorbije maanden ook gemerkt dat er amper besmettingen waren op de campus zelf, in de auditoria. Dat is dus echt de gevarenzone niet. Bovendien ligt de besmettingsgraad in Leuven lager dan in andere centrumsteden. We zitten hier intussen dus op een goed niveau."

Rector KU Leuven Luc Sels (vrtnws)

Meest gelezen