Luchtvervuiling leidt in Europa nog altijd tot meer dan 400.000 vroegtijdige overlijdens

Uit een nieuw jaarrapport van het Europees Milieuagentschap blijkt dat er in Europa meer dan 400.000 mensen vroegtijdig sterven aan de gevolgen van luchtverontreiniging. Het aantal is nog altijd hoog, al heeft Europa in 10 jaar tijd wel vooruitgang geboekt. 

Het nieuwe "Air Quality in Europe"-rapport van het Europees Milieuagentschap bevat gegevens uit de periode 2009-2018. In die periode is het aantal Europeanen dat aan de gevolgen van luchtverontreiniging is gestorven gedaald,  Al blijft het aantal volgens de auteurs nog altijd hoog.

Fijnstof en stikstofdioxide

Zo stierven er in 2018 in de 41 landen van Europa 417.000 mensen aan de gevolgen van inademing van fijnstof. Dat zijn er 60.000 minder dan in 2009. 
Stikstofdioxide leidde in 2018 tot 55.000 vroegtijdige overlijdens. In 2009 waren dat er nog 120.000.  

Dat er minder Europeanen sterven aan de gevolgen van het inademen van fijnstof en stikstofdioxide, komt omdat de Europese Unie inspanningen heeft geleverd om de uitstoot van deze stoffen te beperken. Het aantal sterfgevallen is dan ook het sterkst teruggelopen in de 28 lidstaten van de Europese Unie.

Ozon

Over een andere potentiële doder, ozon, is er minder goed nieuws. In 2018 stierven er naar schatting 20.600 Europeanen vroegtijdig aan de gevolgen van blootstelling aan ozon. In 2009 waren dat er maar 17.100. De auteurs wijzen erop dat 2018 een uitzonderlijk warm jaar was en dat er toen in de hogere luchtlagen veel ozon is gevormd. De hoge concentraties ozon hebben waarschijnlijk bijgedragen tot de toename van het aantal sterfgevallen.  

"Strijd niet opgeven"

Luchtvervuiling treft niet alle Europeanen in dezelfde mate. De grootste slachtoffers zijn, aldus de auteurs, mensen uit lagere socio-economische groepen die er vaker aan worden blootgesteld. Ouderen, kinderen en mensen met onderliggende aandoeningen zijn het gevoeligst voor luchtvervuiling.

De auteurs  vragen aan Europa om de strijd tegen luchtvervuiling niet op te geven. In de Europese "Green Deal", dat er onder meer naar streeft om in de toekomst niet meer te vervuilen, zien zij alvast een positief signaal.

Meest gelezen