West-Vlaamse steden wachten op groen licht om hun studenten samen te laten studeren

Tijdens de eerste golf van corona mocht er al samen gestudeerd worden en ook nu wachten West-Vlaamse steden en gemeenten op groen licht om het veilig te kunnen organiseren. 

Samen studeren. Het lijkt de hype van de laatste jaren. "Mag het of mag het niet?", dat was de vraag die onze redactie zelf terugkreeg tijdens een belronde naar de plannen voor samen studeren in de grootste West-Vlaamse steden. Ze weten het dus zelf niet altijd goed.

Volgens gouverneur Carl Decaluwé is het al doorgepraat en zou het mogen "volgens de protocollen van het onderwijs". Die boodschap is in elk geval nog niet tot bij de burgemeesters geraakt . "Samen studeren" staat wel deze week met stip op heel wat agenda's van gemeenteraden en coronaspecialisten. Roeselare, Ieper, Kortrijk, Oostende en Brugge: ze willen het allemaal doen, maar wachten nog op instructies. Ieper wil het doen in het vleeshuis, zoals tijdens de lockdown op het einde van het vorige academiejaar, maar waarschijnlijk ook op andere plaatsen. 

"Samen studeren moet kunnen in Brugge"

Burgemeester van Brugge Dirk De fauw (CD&V) vindt dat samen studeren moet lukken in zijn stad. Er dreigde eerst een logistiek probleem omdat zowel de middelbare scholen als de studenten hun oog hadden laten vallen op de stadshallen. "De middelbare scholen willen er hun examens in organiseren, om verder uit elkaar te kunnen zitten", zegt De fauw. "Als we dit aanbieden aan het middelbaar, kan er niet in gestudeerd worden, maar we hebben nog uitwijkmogelijkheden. Momenteel mogen de sporthallen niet gebruikt worden voor het beoefenen van sport, dus die staan eigenlijk leeg. Daar kunnen we het perfect coronaproof organiseren. We beseffen heel goed dat studenten  al heel veel op hun kot moeten blijven en smachten ernaar om ook samen een activiteit te kunnen doen. Dus samen studeren moet kunnen in Brugge. Er is in elk geval nu al vraag naar: van de hogescholen VIVES en Howest én van individuele studenten."

Heel wat studenten smachten om samen iets te kunnen doen
Dirk De fauw, burgemeester Brugge

Voorlopige tegenstrijdigheden

Ons land heeft verschillende regeringen en dat laat zich ook voelen in het organiseren van samen studeren. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnez (CD&V) volgt de situatie op de voet. Hij is gastprofessor bestuursrecht aan de UGent en komt vaak in contact met studenten. "Minister Weyts heeft voor de gebouwen waar hij bevoegd voor is, namelijk de Vlaamse universiteits- en hogeschoolgebouwen gezegd dat je daar opnieuw mag studeren vanaf 1 december, als je een kwetsbare student bent. Maar voor de gebouwen van de lokale besturen, zeg maar ontmoetingscentra, culturele centra en allerlei sport- en feestzalen is een ministerieel besluit van de federale overheid van toepassing. Dat zegt dat die gebouwen dicht moeten blijven tot 13 december. Uitzondering is de bibliotheek. De plaatselijke openbare bibliotheken zijn tijdens de tweede golf opengebleven. Er ontbreekt dus een wettelijk kader om de gemeentelijke en stedelijke gebouwen te openen om samen te studeren. Het is nodig dat het nationaal overlegcomité daar een beslissing in neemt. Dat comité dat het coronabeleid bepaalt, komt vrijdag samen. 

Oproep

Warnez' hart klopt voor het lokale bestuur. Dat blijkt uit zijn job en ook uit het feit dat hij schepen is in Wingene. Zijn oproep is dan ook niet echt verrassend:  "Als er vrijdag beslist wordt dat samen studeren mag, dan hoop ik dat ook kleinere gemeenten dat zullen aanbieden aan hun studenten. Op die manier zullen de studenten niet massaal naar grote steden trekken om samen te studeren, want dat zou geen goed idee zijn, in de strijd tegen het coronavirus."

Alles is relatief en zeker "samen studeren", want het is nog maar de vraag in welke mate dat "samen" is, als "afstand houden" de boodschap is. 

Meest gelezen