Phil Du Valois - Flickr / Creative Commons BY-NC-ND

Zele hangt 120 mezenkastjes op tegen de processierups

Zele gaat 120 nestkastjes voor mezen ophangen in de strijd tegen de eikenprocessierups. Koolmezen, pimpelmezen en andere mezensoorten zijn de natuurlijke vijand van de processierups en zo hoopt de gemeente een plaag te voorkomen. 

Het idee om mezen in te zetten tegen de processierups werd vorige week gelanceerd door het Provinciaal Natuurcentrum Limburg, maar toen was Zele al bezig met haar mezenplan.  Het gemeentebestuur werkt daarvoor samen met de plaatselijke natuurvereniging De Goudvink. Die heeft de 120 nestkastjes gemaakt. Schepen voor Dierenwelzijn Thomas Bauwens: "Op die manier kunnen we die vereniging ook financieel steunen, wat in coronatijden mooi meegenomen is. De Goudvink zal ook instaan voor het onderhoud van de kastjes in de komende jaren."

Om het aantal nestkastjes te bepalen heeft Zele eerst in haar bomeninventaris opgezocht hoeveel zomereiken de gemeente telt. Want het is op die zomereiken dat de eikenprocessierups zijn voedsel vindt. Thomas Bauwens: "Met 120 kastjes komen we aan ongeveer 1 kastje per 5 zomereiken en dat zou moeten voldoende zijn om de rupsen te bestrijden." 

De gemeente hoopt door nestkastjes voor mezen te hangen twee keer haar voordeel te doen. Als de mezen de processierups in toom kan houden, dan moet de gemeente geen geld uitgeven aan andere bestrijdingsmiddelen die sowieso duurder uitvallen. En mezen zijn ook veel milieuvriendelijker dan chemische bestrijdingsmiddelen.

Dat mezen wel deglijk kunnen helpen tegen processierupsen werd aangetoond door een Nederlandse studie. Die toonde aan dat het aantal nesten processierupsen met 80 procent kon teruggedrongen worden als je de juiste natuurlijke vijanden van de rupsen aantrekt. Maar in die studie was er wel sprake van veel meer soorten vijanden dan alleen mezen. Er werden ook insecten zoals sluipwespen, sluipvliegen, gaasvliegen en zweefvliegen ingezet. En naast mezen rekenden ze ook op mussen en andere vogels die rupsen op het menu hebben. Afwachten dus of de mezen het alleen ook kunnen bolwerken.

kasto80

Meest gelezen