Minister van Justitie Van Quickenborne scherpt procedure politiegeweld aan, "Zand in de ogen", zegt rechter Hennart

Daders van geweld tegen de politie waarbij agenten minstens 1 dag buiten strijd zijn, moeten sowieso fysiek voor de procureur verschijnen. Dat heeft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) beslist in overleg met de procureurs-generaal, en is gecommuniceerd aan de parketten in een omzendbrief. Erevoorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel Luc Hennart vindt de maatregel "zand in de ogen".

Sinds een tiental dagen is de politie in Brussel kop van Jut. In onder andere Jette, Anderlecht en Elsene geraakten agenten gewond toen ze identiteitscontroles of arrestaties wilden uitvoeren bij jongeren. Afgelopen zondag nog werd de politie in Laken bekogeld met stenen toen ze probeerden te verhinderen dat jongeren materiaal uit een ambulance stalen. Jurgen De Landsheer, korpschef van politiezone Zuid, kreeg voor de camera van "Terzake" vorige week, op klaarlichte dag eieren naar zijn hoofd gesmeten. 

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier en lees voort onder de video:

Videospeler inladen...

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) besliste vorige week al dat ze zich burgerlijke partij zal stellen in elk dossier van geweld tegen de federale politie. En ook de minister van Justitie scherpt de procedures nu aan. Daders van geweld tegen de politie zullen altijd fysiek worden voorgeleid bij het parket, en bij voorkeur worden berecht via het snelrecht. 

De beslissing werd genomen in overleg met de procureurs-generaal, die kunnen in principe beslissen dat de parketten zaken van geweld tegen politie ook altijd voor de rechter brengen.

Fysieke voorleiding

Minister Van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) herhaalt dat de seponering van zaken in geweld tegen politie niet meer kan. "De afgelopen jaren zijn de straffen voor geweldplegers tegen politie wel verhoogd maar een beleid om straffeloosheid tegen te gaan, was er nog niet", zegt Minister Van Quickenborne in "De ochtend" op Radio 1. Seponeren omwille van niet prioritair, of onvoldoende personeel, kan dus niet meer. 

"Ten tweede zullen de daders altijd systematisch worden voorgeleid bij het parket", gaat Van Quickenborne verder. "Nu wordt de zaak vaak telefonisch afgehandeld, de politie belt door naar het parket wie er precies gearresteerd is en vraagt wat er moet gebeuren." Maar de geweldplegers zullen vanaf nu dus fysiek oog in oog komen te staan met de procureur. "We doen dat omdat we willen weten welke mensen je voor je hebt. Zijn het mensen die spijt betuigen, of volharden in boosheid en de politie niet legitiem vinden, dan kan je daar rekening mee houden en er ernstig onderzoek van maken", aldus de minister.

Herbeluister hier het gesprek met Van Quickenborne in "De ochtend" (en lees daaronder verder)

Arbeidsongeschikt en snelrecht

Op dit moment is het zo dat iemand die een agent verwondt sowieso wordt voorgeleid als de agent in kwestie 4 maanden buiten strijd is. Ook die drempel wordt verlaagd, naar 1 dag. "We zien bij de incidenten van afgelopen weken dat agenten soms "maar" paar weken buiten strijd zijn", zegt Van Quickenborne. "En dan kon men nog altijd kiezen om te seponeren, en dat vond ik niet kunnen."

Minister Van Quickenborne gaat ook de parketten aanmanen om dossiers van geweld tegen de politie via het snelrecht te beoordelen. "Zo komt er een lik-op-stukbeleid. Want als de procureur de dagvaarding meegeeft, moet er binnen de 2 maanden een uitspraak zijn", besluit de minister. De nieuwe beslissingen gaan deze week al in.

Luc Hennart: "Het is zand in de ogen"

Erevoorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel Luc Hennart is niet onder de indruk van de maatregelen die Van Quickenborne neemt. "Het is zand in de ogen", zegt hij in "De afspraak". "We hebben een strafwetboek en daarin staan wetsbepalingen die een verschil maken tussen geweld tegen politiemensen en geweld tegen gewone burgers. Het bestaat dus allemaal. Laat ons die instrumenten gebruiken."

Hennart vindt ook dat het recht op seponering moet blijven bestaan. "Dat is het recht van het openbaar ministerie. De collega's van het parket kunnen dat doen wegens gebrek aan middelen, maar ook om allerlei andere redenen zoals een dossier met te weinig elementen om het aanhangig te maken voor een rechter. Dat gebeurt elke dag en ik denk persoonlijk dat het niet aan de minister van Justitie, maar aan de magistraten van het openbaar ministerie toekomt om op basis van concrete elementen die ze voorhanden hebben, te beslissen om al dan niet te vervolgen."

Voorts vindt Hennart niet dat per se voorrang moet worden gegeven aan het vervolgen van geweld tegen politiemensen. "Waarom moeten we daaraan de prioriteit geven? Wat met andere zaken, zoals bijvoorbeeld geweld binnen de familie? We moeten vertrouwen hebben in het openbaar ministerie. Op basis van mijn ervaring ben ik ervan overtuigd dat zij niet zomaar zaken seponeren."

Bekijk hier een fragment uit het gesprek met Luc Hennart in "De afspraak":

Videospeler inladen...

Meest gelezen