BELGA

Margot Cloet van Zorgnet: "Wordt moeilijker om genoeg medisch personeel te vinden in woonzorgcentra"

Het leger is ingezet, verpleegkundigen in opleiding, gepensioneerden en nu ook huisartsen in opleiding. Het wordt alsmaar moeilijker om voldoende medisch personeel te vinden voor woonzorgcentra met een corona-uitbraak. "De directeurs van woonzorgcentra moeten heel creatief zijn, burgemeesters worden ingeschakeld om tot in de bedrijfswereld toe op zoek te gaan naar mensen met een medisch diploma", vertelt topvrouw van Zorgnet-Icuro Margot Cloet.

In de meeste woonzorgcentra gaat het. Dat zegt de topvrouw van Zorgnet Icuro nadrukkelijk. In de Vlaamse woonzorgcentra is vijf à zes procent van de personeelsleden afwezig, maar dat is een gemiddelde.

In die rusthuizen waar er een zware uitbraak is, wordt het soms heel erg moeilijk. Er zijn woonzorgcentra in Oost- en West-Vlaanderen waar tot 80 procent van de bewoners besmet is. Dat gaat dan hand in hand met een grote personeelsuitval. Ook zij zijn besmet of moeten in quarantaine.

Overal is de druk groot: in de ziekenhuizen, in de thuisverpleging, het leger zit aan zijn limiet. Er is geen overschot aan medisch personeel.
Margot Cloet

"Om eten rond te brengen of bedden op te dekken, krijgen we veel hulp van vrijwilligers. Het probleem zit niet op logistiek vlak", zegt Margot Cloet. "Het probleem zit op het medische: toezien dat medicijnen ingenomen worden op de correcte manier of zuurstof toedienen of andere handelingen waar medische scholingen vereist is."

In de praktijk blijkt dat er zeer creatief moet gezocht worden. "Samen met de overheid hebben we op alle vlakken gezocht naar alternatieven: het leger, verpleegkundigen in opleiding, gepensioneerde verpleegkundigen, nu ook huisartsen in opleiding, thuisverpleging, ziekenhuispersoneel...", somt Cloet op. 

Het leger liet vorige week al weten dat al hun medisch personeel ingeschakeld is, dat de limiet bereikt is. "Een verpleegkundige is sowieso een knelpuntberoep, daar is in normale tijden al een zekere schaarste", zegt Cloet. "En de druk is overal groot, ook bij de thuisverpleegkundigen en het ziekenhuispersoneel vallen er veel mensen uit en is de bezetting krap."

In de woonzorgcentra zelf is te horen dat het vaste personeel dat niet ziek is overuren draait. Deeltijdse krachten, werken bijvoorbeeld tijdelijk voltijds. Burgemeesters worden ook ingeschakeld om mee creatief te zoeken naar mensen die medisch geschoold zijn. In bedrijven, bij gemeentepersoneel, eender waar.

"We kunnen alleen maar hopen dat de uitbraken stoppen, dat de besmettingen sterk dalen. Momenteel lukt het, ik hoop dat we de kwaliteit van zorg kunnen volhouden. Anders zit er niks anders op dan patiënten te verhuizen naar ziekenhuizen", besluit Cloet. 

Dit weekend maakte minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) nog duidelijk dat de druk op de ziekenhuizen nog altijd zeer hoog is. Het aantal patiënten dat intensieve zorg nodig heeft, is nog altijd hoger dan de piek van de eerste golf. 

Meest gelezen