OVERZICHT - Welke coronavaccins heeft Europa besteld? Hoeveel doses? En hoeveel zijn er voor België?

Als alles goed gaat, kunnen we in ons land nog dit jaar starten met de eerste vaccinaties tegen het coronavirus voor prioritaire groepen. Voor wie door de vaccinbomen het bos niet meer ziet: een overzicht van de verschillende vaccins, hoever ze staan, het aantal doses dat besteld is door de Europese Unie en hoeveel er voor België bestemd zijn

De Europese Unie heeft met 6 farmabedrijven contracten afgesloten voor ruim 1,3 miljard doses van verschillende covidvaccins. Daarnaast zijn er nog opties voor de aankoop van 460 miljoen extra doses.  

De Europese Commissie heeft de koopopties al afgesloten, maar het is nog niet zeker of alle vaccins de eindmeet zullen halen: ze zitten nog in de onderzoeksfase en moeten dan nog goedgekeurd worden door het Europees Geneesmiddelenagentschap, dat de vaccins controleert op hun werking en veiligheid.

Europa zal veel doses nodig hebben, want de Europese Unie telt bijna 450 miljoen onderdanen en het ziet ernaar uit dat de meeste vaccins twee doses vereisen om ons goed te beschermen tegen een besmetting met het vermaledijde coronavirus.

België?

Het is de Europese Commissie die onderhandelt namens de EU-lidstaten. Vervolgens kunnen de verschillende landen intekenen op bepaalde vaccins waarvoor de Commissie een contract heeft afgesloten. België besliste intussen om in vijf Europese deals mee te stappen. 

Als je weet dat voor op één na alle vaccins twee dosissen nodig zijn - voor het vaccin van Janssen wordt dat nog nader onderzocht - hebben we nu dus bestellingen voor vaccins voor 11,4 miljoen mensen lopen. Dat is genoeg om de Belgische bevolking te vaccineren, als deze vaccins allemaal een marktvergunning krijgen tenminste. 

Er is nog één groot vaccin waarover ons land een beslissing moet nemen: dat van Sanofi en GSK. Daar kan ons land in de loop van de maand al dan niet op intekenen.

Meer info hierover is ook te vinden op de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

De vaccins

In de race om het eerste coronavaccin te zijn dat op de markt komt, zitten drie vaccins in de laatste rechte lijn in Europa:  Pfizer-BioNTech, Moderna en AstraZeneca-Oxford. 

Zij hebben alle noodzakelijke stappen doorlopen. Nu moeten ze nog goedkeuringen krijgen van de autoriteiten. Intussen zijn ze al begonnen met de productie. 

Het Europese geneesmiddelenagentschap bekijkt op basis van de tussentijdse resultaten van de fase 3-studies - dat zijn grootschalige testen op duizenden proefpersonen - of ze kunnen worden goedgekeurd voor gebruik. 

Een overzicht van het aantal bestelde doses per vaccin, de opties, het aantal doses per persoon dat nodig is, de doeltreffendheid en de status van het onderzoek waarin ze zich bevinden:

Meest gelezen