"Huisartsen hebben nog beetje meer informatie nodig om te kunnen stellen dat coronavaccin veilig is"

Er komt een communicatiecampagne van de Vlaamse overheid om huisartsen te overtuigen van het nut en de veiligheid van het coronavaccin. Dat meldt Knack. Want uit een enquête van de Artsenkrant blijkt dat op dit moment nog niet alle huisartsen hiervan overtuigd zijn. "Huisartsen hebben gewoon nog een beetje meer informatie nodig om te kunnen stellen dat het veilig is", zegt Dirk Devroey, professor huisartsgeneeskunde. 

Slechts 68 procent van de (meer dan 830) ondervraagde artsen zou het coronavaccin op dit moment zeker aanbevelen aan zijn patiënten, blijkt uit een bevraging van de Artsenkrant. 37 procent van de huisartsen zou nu ook nog niet van plan zijn zichzelf te laten vaccineren. 

Volgens professor huisartsgeneeskunde Dirk Devroey (VUB) is het begrijpelijk dat artsen in een vroeg stadium nog twijfelen aan een nieuw vaccin. Dat zei hij in "De ochtend" op Radio 1. "Huisartsen zijn, net als alle andere artsen, kritische mensen en zij zullen dit vaccin alleen aanbevelen als het ook voordelen heeft voor de patiënt en als het veilig is. En op dit moment hebben we nog een beetje meer informatie nodig om dit te kunnen stellen. Wij hebben natuurlijk een vertrouwenspositie bij de patiënt en wij willen die niet beschadigen. Wij willen echt wel op basis van voldoende wetenschappelijk bewijs onze patiënten kunnen adviseren." 

Wij willen echt op basis van voldoende wetenschappelijk bewijs onze patiënten kunnen adviseren.

Dirk Devroey, professor huisartsgeneeskunde

Devroey is er wel van overtuigd dat de Belgische, Europese en Amerikaanse overheden er zullen over waken om vaccins alleen toe te laten wanneer er voldoende studies zijn die aantonen dat de vaccins ook echt veilig zijn.  "Wat China en Rusland betreft kunnen we dat in twijfel trekken omdat zij het vaccin heel snel toegediend hebben." 

"De vaccins zullen alle procedures in een versneld tempo doorlopen omdat er natuurlijk een noodzaak is om zo snel mogelijk het vaccin te kunnen toedienen", gaat Devroey verder.  "Dat wil zeggen dat het misschien naar werking bij bepaalde doelgroepen, bv. oudere mensen of mensen met bepaalde aandoeningen, nog niet allemaal zal uitgetest zijn. Maar we merken ook dat bepaalde vaccins zich net al op die oudere doelgroepen hebben toegelegd." 

Volgens de bevraging zou 37% van de huisartsen zich op dit moment zelf ook nog niet laten vaccineren. "De huisarts is een belangrijke schakel tussen overheid en patiënt", zegt Devroey. "Daar ligt dus nog een belangrijke taak, zowel van de overheid als van de artsenorganisaties, om de twijfelende huisartsen te overtuigen. Daarom hebben we dat bewijs nodig dat het vaccin wel degelijk voldoende werkt en dat het veilig is. "

"99% van huisartsen beveelt vaccinaties aan"

Devroey is er wel van overtuigd dat die percentages nog zullen veranderen wanneer alle procedures doorlopen zijn. "99,9% van de artsen beveelt vaccinaties aan. Alleen een kleine minderheid heeft twijfels en bijvoorbeeld aan het mazelenvaccin twijfelt geen enkele goed opgeleide arts. Maar over het griepvaccin wordt ook wel een beetje getwijfeld naar de noodzaak ervan bij bepaalde doelgroepen." 

"Op dit moment is er nog onvoldoende bewijs om met zekerheid te kunnen zeggen dat het coronavaccin nuttig zal zijn", concludeert Devroey. "Dus geef ons gewoon wat meer informatie, dan ga je de artsen kunnen overtuigen en dan gaan zij de mensen kunnen overtuigen. Ik twijfel niet aan de veiligheid van het vaccin. Qua werking wil ik nog wat meer bewijzen zien, maar ik twijfel er niet aan dat dat er zal komen, maar we moeten het nog zien natuurlijk. Ik ben geen vaccintwijfelaar. Als ik de informatie heb, ga ik mezelf zeker laten vaccineren en zal ik het ook aanbevelen aan mijn patiënten." 

Meest gelezen