©2020 Isabel Pavia

Groep Dendermondenaars wil steun van de stad in strijd tegen menstruatie-armoede

De Facebook-groep "Dendermonde tegen menstruatie-armoede" vraagt aan het stadsbestuur een blijvende oplossing voor de vele meisjes en vrouwen die geen maandverbanden en tampons kunnen kopen. De Facebook-groep deed eerst een oproep naar materiaal en daar kwam zodanig veel respons op, dat de initiatiefnemer besliste om ook de stad aan te spreken. Schepen Tomas Roggeman (N-VA) houdt de boot voorlopig af.

De vraag van "Dendermonde tegen menstruatie-armoede" staat helemaal niet alleen. Nu Schotland – als eerste land ter wereld – al het menstruatiemateriaal gratis maakt voor iedereen, vragen ook hulporganisatie Caritas en de Kinderrechtencommissaris bij ons hetzelfde te doen. In Dendermonde richtte Lies Knapen een Facebook-groep op, uit verontwaardiging: “Ik was geschrokken van het groot aantal meisjes en vrouwen dat geen geld heeft om maandverbanden en tampons te kopen”, zegt Knapen aan Radio 2 Oost-Vlaanderen. 

We hebben 3 dozen vol gratis maandverbanden en tampons gekregen

Lies Knapen, initiatiefnemer 'Dendermonde tegen menstruatie-armoede'

De bedoeling van Knapen was lokaal menstruatiemateriaal in te zamelen, om het dan via school of de sociale kruidenier te verdelen aan wie het nodig heeft. Zo moeten meisjes en vrouwen niet onbeschermd naar school of het werk. “We kregen heel veel reacties en donaties. Er waren ook veel mensen die wilden meedenken en helpen", vertelt Knapen. "Het begon meer en meer door te dringen dat er echt iets moet veranderen. Dus we gaan nu ook het stadsbestuur aanschrijven, met de vraag om een blijvende, structurele oplossing te vinden. Via lokaal welzijnswerk, bijvoorbeeld."

Reactie van de stad

De brief aan het stadsbestuur is nog in aanmaak, maar schepen Tomas Roggeman (N-VA) reageert nu al. Hij vindt Facebook-groep op zich een goede zaak,  maar heeft wel een paar bedenkingen. “Zulke initiatieven steunen we natuurlijk graag, maar het OCMW is er al om vrouwen met specifieke noden te helpen. In het sociaal huis kunnen ze bijvoorbeeld extra steun krijgen om menstruatiemateriaal  te kopen. Maar ik ben minder te vinden voor een standaardpraktijk voor een breed vrouwelijk publiek. We mogen geen afzonderlijke steunpotjes gaan maken voor alles wat mensen nodig hebben in het dagelijks leven."

Sympathiek initiatief, maar we delen toch ook geen gratis toiletpapier uit?
Tomas Roggeman, schepen in Dendermonde

Roggeman is meer voorstander van een basisuitkering waarbij mensen nog altijd hun eigen keuzes kunnen maken. "Daarmee stimuleren we ook de zelfredzaamheid van onze inwoners die het moeilijker hebben. Met de leeflonen en extra steun, zou iedereen geholpen moeten zijn. Iedereen heeft ook toiletpapier nodig, maar dat betekent natuurlijk ook niet dat de overheid standaard toiletpapier uitdeelt aan iedereen.”

kasto80

Meest gelezen