Steeds meer werkzoekenden volgen opleiding tot leraar via VDAB

Steeds meer werkzoekenden in Vlaanderen volgen een opleiding tot leraar via de VDAB. In totaal zijn er nu 1.367 werkzoekenden die op die manier de sprong wagen naar het onderwijs. Dat zijn opnieuw 500 extra kandidaten in vergelijking met vorig jaar.

Vlaanderen heeft nog altijd een lerarentekort. Zeker voor het secundair onderwijs is de uitdaging om nieuwe leerkrachten te vinden het grootst. Niet alleen door stijgende leerlingenaantallen, maar ook omdat er veel vervangingsopdrachten zijn. En ook in het kleuteronderwijs en het lager onderwijs blijven de noden groot. In oktober ontving de VDAB (de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) 1.125 vacatures voor leerkracht secundair onderwijs (in 2019: 1.263) en 470 vacatures voor leerkracht lager onderwijs (in 2019: 441). 

Maar steeds meer werkzoekenden volgen ook een lerarenopleiding via de VDAB. "Heel succesvol is de bachelor lager onderwijs, die zijn ongeveer verdubbeld", zegt minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). "Maar ook het kleuteronderwijs kent een heel mooie stijging en zelfs de bachelor secundair onderwijs, als het gaat om de knelpuntvakken, daar zijn ook meer dan 100 extra inschrijvingen." 

Ook een nieuwe opleiding voor werkzoekende hooggeschoolden die les willen geven in de hogere jaren van het secundair onderwijs is een succes. De verkorte opleiding werd pas afgelopen zomer gelanceerd en telt al 51 kandidaten. Werkzoekenden kunnen de opleiding gratis volgen, ze behouden hun uitkering en krijgen een vergoeding voor kinderopvang, transport en cursusmateriaal. De komende jaren wordt verder gefocust op de zij-instroom in lerarenopleidingen.  In vergelijking met 2015 volgen nu al 4 keer zoveel werkzoekenden een lerarenopleiding.

Meest gelezen