Jonas Hamers / ImageGlobe

Hoe bepalen de keuzes van jongeren vandaag de mobiliteit van morgen? Ontdek het in de nieuwe EDUbox van VRT NWS

Waar je woont, hoe je pendelt of reist en de manier waarop je (online) koopt, zijn niet alleen bepalend voor je persoonlijke mobiliteit maar ook voor de leefbaarheid van je buurt, de stad en de hele planeet. Steeds meer jongeren zijn zich daarvan bewust. Vandaag zijn zij in de eerste plaats voetgangers en fietsers, maar over 10 jaar staan ze in het professionele leven en dan zal hun mobiliteit er anders uitzien. De EDUbox mobiliteit biedt leerlingen in het secundair onderwijs een heldere leidraad in het vraagstuk over hoe individuele keuzes hun samenleving in 2030 of 2040 vorm zullen geven. 

Te voet, met de fiets, brommer, step, auto of de trein: er zijn zo veel manieren om ons te verplaatsen. Na corona zullen we in 2021 en 2022 weer vaker in de file staan of ons in overvolle bussen en treinen moeten wringen. Die stilstand oplossen is geen sinecure, omdat een veelvoud aan problemen (zoals ruimtegebruik, belastingen en infrastructuur) aan de verkeersknoop bijdraagt.

Hoe is die knoop in Vlaanderen eigenlijk gegroeid? Dat leggen we eerst uit. En die wetenschap is cruciaal om de juiste oplossingen toe te passen. Komen de oplossingen dan alleen van de overheid, die momenteel investeert in fietsinfrastructuur en extra autowegen rond Antwerpen? Zijn multimodale knooppunten, waar je makkelijk van het ene naar het andere vervoermiddel overstapt, de ideale weg? En is dat voldoende om de klimaatdoelstellingen te halen, die Europa ons oplegt? Tot slot: welke inspanningen kunnen we zélf doen?

Bekijk hier een video met meer uitleg over de EDUbox (en lees eronder voort):

Videospeler inladen...
Voor wie vandaag 15 jaar oud is, zullen begrippen als ‘mobility-on-demand’ en ‘mobility-as-a-service’ en misschien ook zelfrijdende auto’s in 2040 de gewoonste zaak van de wereld zijn

Jongeren zijn doorgaans erg geboeid door technologie. Dankzij de samenwerking met onder meer Imec uit Leuven biedt deze Edubox een genuanceerde kijk op de mogelijkheden van zelfrijdende auto’s en op begrippen zoals ‘mobility-on-demand’ en ‘mobility-as-a service’. Voor wie vandaag 15 jaar oud is, zullen deze concepten in 2040 de gewoonste zaak van de wereld zijn.

(c) WAYMO - tests met zelfrijdende auto's in de Verenigde Staten

Om leerlingen uit het secundair onderwijs bewust te maken van de complexiteit van de mobiliteitsknoop, ontwikkelde VRT NWS een EDUbox over het thema, een kant-en-klaar lespakket voor in de klas. Die vertrekt vanuit de eigen mobiliteit van de leerlingen om hen duidelijk te maken dat elke afzonderlijke verplaatsing die ze maken een impact heeft op de wereld rondom hen. 

Leerlingen kruipen in de EDUbox zelf in de stoel van beleidsmaker en proberen om iedereen mobiel te maken in een simulator van een fictieve stad

Daarna kruipen ze zelf in de stoel van beleidsmaker en proberen ze om iedereen mobiel te maken in een simulator van een fictieve stad. Afsluiten doet de EDUbox met enkele dilemma's, waarbij leerlingen kunnen nadenken over hoe ze hun toekomst zélf zien. Is dat dan belangrijk? Jazeker, want elke Vlaming besteedt per etmaal gemiddeld maar liefst 83 minuten aan zijn of haar verplaatsingen. Misschien willen we allemaal wat minder in de file staan en meer tijd doorbrengen op een leukere plek.

In de klas of online

Dit educatief pakket is specifiek gemaakt op maat van jongeren. De digitale EDUbox Mobiliteit kan op twee manieren gebruikt worden. In de klas kunnen leerlingen in kleine groepjes zelfstandig aan de slag gaan met behulp van een interactieve website, gekoppeld aan opdrachten die tot een groepsgesprek kunnen leiden.

Of leerlingen kunnen de EDUbox individueel doorlopen dankzij de interactieve video, wat in tijden van afstandsonderwijs handig kan zijn voor leerkrachten.

Afleiding in het verkeer: ook op de fiets is het gebruik van de smartphone niet slim (c) NOS

Beide lesvormen zijn op identieke wijze opgebouwd. Ze starten met een introductie, gevolgd door een klein stukje theorie en verschillende opdrachten (waaronder een zelftest en een verkeerssimulator van een fictieve stad). Stap voor stap leren de leerlingen zo de complexiteit van het mobiliteitsvraagstuk kennen én zien ze de impact van hun eigen keuzes.

VRT NWS maakte voor deze EDUbox reportages met onder meer journalist en verkeersexpert Hajo Beeckman, verkeersdeskundige Werner De Dobbeleer (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) en Jan Adriaenssens (directeur City of Things bij imec).

EDUbox

De EDUbox Mobiliteit is al de zevende EDUbox van VRT NWS. Dit lespakket is tot stand gekomen in samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en Brightlab, het STEM-onderwijslabo dat jongeren klaarstoomt voor de 21ste eeuw. Ook het onderzoekscentrum imec werkte mee aan deze EDUbox. 

De simulator werd ontwikkeld door Tree company, een innovatiebureau dat via online tools mensen wil informeren over en betrekken bij maatschappelijke thema's.

Meest gelezen