Argenta beperkt online bankieren via website: "Geen wettelijke middelen om banken te verplichten in te zetten op alle kanalen"

Bankapps winnen aan belang. Bij Argenta gebruiken ondertussen meer klanten de app dan het internetbankieren. De app is dan ook prioriteit geworden voor de bank en heeft ondertussen meer mogelijkheden dan het bankieren via hun website. Maar vallen zo niet heel wat klanten uit de boot?

Argenta is zeker niet de enige bank die hoe langer hoe meer inzet op mobiel bankieren. Bankenfederatie Febelfin merkt dat bij veel banken de nadruk hoe langer hoe meer komt te liggen op bankieren via de app, al zijn er uitzonderingen. Dit zijn commerciële keuzes volgens de bankenfederatie en die kan een bank zelf maken.

Maar zitten we niet met een probleem als klanten van de bank uit de boot lijken te vallen? De Inspecteur vraagt het aan Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker.

Blijven investeren in website

De Bleeker vindt het logisch dat banken hoe langer hoe meer inzetten op mobiel bankieren. Vanuit hun oogpunt snapt ze die redenering want er zijn nu eenmaal steeds meer klanten die bankieren via de apps. 

Maar als Staatsecretaris moet zij er natuurlijk op letten dat iedere consument de mogelijkheid heeft makkelijk zijn bankzaken te kunnen regelen. Ze houdt dan ook een pleidooi dat banken blijven investeren in al hun kanalen, vooral de website vindt ze hier een belangrijke tool.

De Bleeker: "Ik heb geen wettelijke middelen om banken te verplichten om ook hun website of andere kanalen te blijven uitbouwen. Ik denk echter wel dat het in hun eigen voordeel is zo toegankelijk mogelijk te zijn naar alle klanten toe".

 

Iedereen mee

In het regeerakkoord staat duidelijk de digitale kloof moet gedicht worden en iedereen moet mee zijn in het digitale verhaal. Maar hoe ziet de Staatssecretaris dat dan in dit verhaal?

De Bleeker: "We willen een soort van vergelijkingstool maken voor financiële en verzekeringsproducten, vergelijkbaar met wat nu al bestaat in de energiesector. Op die manier moet de consument niet enkel zicht krijgen op de kostprijs van bepaalde bankproducten, maar ook info krijgen over bereikbaarheid, toegankelijkheid en nabijheid van kantoren. Op die manier kunnen klanten vergelijken en kunnen banken ook hun toegankelijkheid of bereikbaarheid uitspelen als verkoopargument".

Meest gelezen