De Lijn en Fluvius gaan samenwerken aan oplaadinfrastructuur voor elektrische bussen

Vervoersmaatschappij De Lijn en stroomnetwerkbeheerder Fluvius gaan samenwerken om de omslag naar elektrische bussen mogelijk te maken. Volgens de doelstellingen van de Vlaamse regering moeten in 2035 alle bussen emissievrij rondrijden. Over 5 jaar moet dat al het geval zijn in de Vlaamse stadskernen. Om elektrische bussen op te laden, is er nieuwe infrastructuur nodig en daarvoor is zo'n samenwerking essentieel.

De Vlaamse regering heeft om haar klimaatdoelstellingen waar te maken onder andere beslist dat De Lijn en haar onderaannemers tegen 2035 volledig emissievrij openbaar vervoer moeten organiseren. Om die snelle omslag mogelijk te maken, hebben De Lijn en netwerkbeheerder Fluvius een samenwerkingsovereenkomst getekend.

"We gaan maximaal onze investeringsprojecten op elkaar afstemmen", zegt de CEO van Fluvius, Frank Vanbrabant. "Als De Lijn ergens onderhoudswerken plant in een stelplaats, dan is het zinvol om daar meteen al laadinfrastructuur te voorzien. Anderzijds, als wij werken plannen in de buurt van zo'n stelplaats, dan is het zinvol om al de nodige kabels te voorzien, ook al wordt die plaats niet onmiddellijk omgebouwd voor elektrische bussen."

Op die manier willen de twee bedrijven zo efficiënt mogelijk werk maken van die omslag. Volgens Vanbrabant is dat op financieel vlak de beste optie, maar ook op operationeel vlak. De lokale energiebevoorrading zal ook nooit in het gedrang komen bij die projecten.

Om de toekomstige elektrische bussen op te laden, zijn twee vormen van infrastructuur nodig. In de stelplaatsen moet er genoeg vermogen zijn om de bussen tijdens de nacht op te laden. Er is ook nood aan oplaadpunten waar de bussen onderweg, snel kunnen bijladen. 

Lees verder onder de foto.

Niet elke stelplaats zal automatisch volledig uitgerust worden. "Dat zal vaak gefaseerd gebeuren", zegt Vanbrabant daarover. "Het aantal bussen in een stelplaats zal van nul procent elektrisch, evolueren in de tijd naar 100 procent elektrische bussen. In functie daarvan zal het vermogen dat nodig is ook groeien.  Fluvius zal op die fasering inspelen en er zo voor zorgen dat het nodige vermogen op elk moment aanwezig is. Elke stelplaats krijgt ook een energie management systeem dat het opladen optimaliseert en spreidt. Dat zorgt dan voor een maximale en meest efficiënte benutting van de capaciteit op onze netten, zonder dat ze overbelast worden."

Fluvius

Meest gelezen