facebook Scherpenheuvel-Zichem

Scherpenheuvel-Zichem steunt alle verenigingen met geld uit Vlaams noodfonds

Alle verenigingen in Scherpenheuvel-Zichem krijgen van de stad een steunbedrag van minstens 500 euro om door de coronacrisis te geraken. De stad gebruikt daarvoor het geld dat ze kreeg uit het Vlaams Noodfonds. 

In Scherpenheuvel-Zichem krijgt elke vereniging minstens 500 euro steun om de gemiste inkomsten als gevolg van de coronacrisis goed te maken. Scherpenheuvel-Zichem kreeg 230.000 euro uit het Vlaams Noodfonds. Dat bedrag wordt nu integraal verdeeld onder alle verenigingen.

Maximale steun

"We willen onze 182 verenigingen maximaal steunen", stelt burgemeester Manu Claes (CD&V). "In de zomer kregen onze verenigingen al een voorschot op hun werkingskosten, goed voor een totaalbedrag van 75.000 euro. Normaal krijgen ze dat geld pas op het einde van het jaar. We halveerden ook al de huurtarieven van onze zalen en sportaccomodatie."

"Nu verdelen we ook integraal het geld dat we van de Vlaamse Overheid kregen: 230.000 euro", gaat Claes verder. Dat gaat over verenigingen van allerlei aard, bijvoorbeeld sport, senioren of toneel. Maar evengoed buurtcomités en ouderverenigingen. Alles samen goed voor 182 initiatieven."

Verdeelsleutel

"Elke vereniging krijgt dus een basisbedrag van 500 euro. Daarbovenop komt nog een bedrag dat bepaald wordt via een verdeelsleutel. Die is gebaseerd op de subsidies die de erkende verenigingen de voorgaande jaren hebben gekregen", legt Claes uit.  Van de acht adviesraden in de stad gaven er zeven hun goedkeuring. Alleen de sportraad stemde tegen. 

Meest gelezen