Peter Reekmans

Glabbeek had al een ambachtelijke zone in de Romeinse Tijd: "Bewijs van een bedrijvige nederzetting toen"

Archeologen hebben in Glabbeek, bij Tienen, de restanten blootgelegd van een ambachtelijke zone uit de Laat-Romeinse Tijd. De ontdekking gebeurde tijdens graafwerken voor een nieuwe riolering. De restanten tonen aan dat Glabbeek in die periode al een nederzetting was met flink wat bedrijvigheid. 

In Glabbeek zijn bij rioleringswerken restanten blootgelegd van een ambachtelijke zone uit de periode van de Laat-Romeinse tijd tot de Vroege Middeleeuwen. Het gaat over zeker 15 pottenbakkerijen en één metaaloven. De vondst is belangrijk omdat er uit die periode nog maar weinig bekend is. 

De restanten kwamen aan het licht bij graafwerken voor een nieuwe riolering in de omgeving van de Attenrodestraat. "De archeologen zijn er sinds eind september al aan het werk", weet schepen Tom Struys (Dorpspartij).  "Niet alleen de verschillende concentraties van ovens, verspreid over een groot gebied, is indrukwekkend. Ook het feit dat sommige ovens stammen uit de periode van de Laat-Romeinse Tijd tot de Vroege Middeleeuwen is veelbelovend. Over die tijd is in Vlaanderen momenteel namelijk nog maar zeer weinig bekend."

Educatieve site

Ook burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) reageert enthousiast. "De Middeleeuwse sporen in Glabbeek gingen na eerdere ontdekkingen slechts terug tot de 10de eeuw. Maar met deze nieuwe ontdekking krijgen we nu een uniek zicht op de periode daarvoor. Uit de ontdekking van deze grote ambachtelijke site kunnen we afleiden dat er rondom ook heel wat bewoning was. Glabbeek was in de Middeleeuwen dus overduidelijk een heuse nederzetting met een enorme bedrijvigheid", concludeert Reekmans. De gemeente bekijkt nog hoe de ontdekkingen eventueel in een educatieve site kunnen ingepast worden.  

Meest gelezen