AFP or licensors

Protest van boeren leidt tot rellen en wegblokkades in de Indiase hoofdstad New Delhi

Het hele weekend lang hebben boeren met tractoren actie gevoerd in de Indiase hoofdstad New Delhi. Al dagenlang zijn elders in het land wegen geblokkeerd. De boeren verzetten zich tegen een liberalisering van de markt voor voeding die de regering van premier Narendra Modi wil doorvoeren. Modi speelt wel hoog spel, want er zijn 700 miljoen boeren (en kiezers) in India.

De voorbije week hebben landbouwers wegversperringen opgeworpen op belangrijke autowegen in de noordelijke deelstaten Punjab en Haryana. Dit weekend zijn ze met hun tractoren ook het hoofdstedelijk gebied New Delhi binnengetrokken.

De Indiase boeren protesteren tegen een aantal nieuwe wetten die het parlement in september heeft goedgekeurd. Met die wetten wil de conservatieve hindoe-nationalistische premier Narendra Modi naar eigen zeggen de economie aanzwengelen, de landbouw "efficiënter en moderner maken" en de "ketenen van de boeren verbreken". 

Concreet gaat het om een deregulering waarbij de markt vrijer zou worden. Zo zou een wet worden afgeschaft waarbij boeren graan en rijst tegen een bepaalde minimumprijs aan de overheid kunnen verkopen. Veel landbouwers vrezen dat ze zo niet langer een gegarandeerd inkomen hebben. Ook zouden de boeren meer armslag krijgen om hun producten rechtstreeks te verkopen aan de consumenten en aan de bedrijven die voeding verwerken. 

"Dagloners op onze eigen velden"

Vooral die  laatste bepalingen zitten de boeren dwars. Zij vrezen dat ze erg afhankelijk gaan worden en dat de voorwaarden voor de vrije markt bepaald zouden worden door de grote voedingsbedrijven die de prijzen en dus het inkomen van de landbouwers fel zouden drukken. (Lees verder onder de foto).

De politie had in Delhi wegblokkades opgeworpen, maar dat hield de boze boeren vaak niet tegen.
AFP or licensors

Meer dan de helft van de 1.3 miljard Indiërs werkt in de landbouw en de voeding. Meer dan 80 procent daarvan zijn kleine boeren met weinig land, weinig reserves en weinig opslagruimte. Zij zouden dus wel erg afhankelijk kunnen worden na de prijzen die voedingsconcerns hen willen opdringen. Bovendien zitten veel Indiase boeren diep in de schulden en ligt het aantal zelfmoorden onder hen erg hoog.

Ondanks het groot aantal boeren is de landbouw echter nog slechts goed voor 17 procent van het bruto binnenlands product. Er zijn inderdaad veel regulerende bepalingen in de landbouw, maar volgens voorstanders zijn die indertijd ingevoerd om hongersnoden in India te voorkomen. Dat is gelukt, want het is decennia lang geleden dat er nog hongersnood was in India.

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Meest gelezen