Antwerpen wil uitstoot van CO2 met minstens 50 procent beperken tegen 2030

Het Antwerpse stadsbestuur heeft gisteravond een klimaatplan goedgekeurd waarin het tegen 2030 de uitstoot van CO2 met 50 tot 55 procent wil terugdringen ten opzichte van 2005. Met dat plan sluit Antwerpen zich aan bij de doelstellingen van de Europese Green Deal.

Antwerpen ondertekende in 2009 als één van de eerste Europese steden de Europese Burgemeestersconvenant. In dat akkoord engageerde de stad er zich toe om (net als 286 andere Vlaamse gemeenten) de uitstoot van CO2 op haar grondgebied te beperken in lijn met de doelstellingen van Europa. 

De eerste doelstelling was om de uitstoot tegen 2020 te verminderen met 20 procent. Die doelstelling werd in 2016 al bereikt, waarna een nieuwe doelstelling volgde: de uitstoot tegen 2030 beperken met 40 procent

In het Klimaatplan 2030 dat het Antwerpse stadsbestuur gisteravond heeft goedgekeurd, wordt die laatste doelstelling nog aangescherpt: de uitstoot van CO2 op het grondgebied moet tegen 2030 dalen met 50 tot 55 procent, zoals het intussen ook staat in de Green Deal van Europa.  

Infrastructuur en collectieve initiatieven

Tot nu toe heeft Antwerpen in haar klimaatbeleid vooral de focus gelegd op het sensibiliseren van gezinnen en het ondersteunen van particuliere initiatieven. Die aanpak heeft  gewerkt, zo blijkt uit cijfers van de stad. Zo is de uitstoot van Antwerpse gezinnen ten opzichte van 2005 gedaald met 37 procent, hun energieverbruik met 28 procent.  En dat terwijl de Antwerpse bevolking sinds 2005 met 11,7 procent is toegenomen. 

Volgens de stad valt er bij de gezinnen nog nauwelijks winst te boeken. Daarom richt het Klimaatplan 2030 zich vooral op collectieve initiatieven en collectieve infrastructuur. 

Van warmtenet tot half miljoen zonnepanelen

Zo wil de stad de volgende jaren investeren in bijkomende infrastructuur voor fietsers en het openbaar vervoer. Op die manier wil Antwerpen het aantal personenwagens in de Antwerpse vervoersregio terugdringen tot onder de 50 procent.  

Een stadsbreed warmtenet dat gevoed wordt met restwarmte van havenbedrijven en warmte afkomstig uit de verbranding van biomassa, moet tegen 2030 één op de tien Antwerpse gebouwen verwarmen.  

Nog in de haven wordt het windmolenpark uitgebreid. De ambitie is om in de Antwerpse haven evenveel stroom uit wind te produceren als alle gezinnen in Antwerpen aan stroom verbruiken. De Antwerpenaren zullen als coöperant in het windmolenpark kunnen investeren.

Ook qua zonne-energie heeft Antwerpen ambitie: tegen 2030 moeten er in de stad een half miljoen zonnepanelen liggen. 

De stad wil verder onder meer nog 650 private appartementsgebouwen renoveren. Ze wil daartoe verenigingen van mede-eigenaars aanspreken en hen laten coachen door professionals. 

Om eigenaar-verhuurders aan te sporen om zonnepanelen of warmtepompen te installeren, wil de stad een vorm van "derde partij financiering" invoeren.  Daarbij betaalt de eigenaar-verhuurder voor de installatie, maar wordt hij terugbetaald via de energiefactuur van de huurder.  Een deel dat de huurder voor zijn energieverbruik betaalt, komt zo terecht bij de eigenaar-verhuurder. Gezien slechts 4 op de 10 woningen in Antwerpen worden bewoond door de eigenaar zelf,  hecht de stad veel belang aan deze  maatregel. Ze gelooft dat het de enige manier is om het woningpatrimonium in de stad grondig te vernieuwen. 

"Ambitieus maar becijferd"

De Antwerpenaren zullen binnenkort met het Klimaatplan 2030 kunnen kennismaken via een digitaal platform. Om de uitvoering van het plan in goede banen te leiden, stelt de stad een klimaatregisseur en een klimaatraad aan.  

Schepen van Leefmilieu Tom Meeuws (Sp.a) twijfelt alvast niet aan de haalbaarheid van het Klimaatplan 2030. "Het plan is ambitieus maar het is becijferd. Het is voor het eerst dat we een onderbouwd plan hebben waarvan we weten hoeveel het zal het kosten. Met de hulp van Europa en de Vlaamse en federale regering zijn we ervan overtuigd dat we de doelstellingen in 2030 zullen halen."  

Meest gelezen