Belga Image

Brussels Parlement stemt over plan voor betere relatie politie en burgers

In het Brussels Parlement ligt vandaag een resolutie op tafel, om de relatie tussen de politie en Brusselaars te verbeteren. In het besluit staan 34 concrete voorstellen. Dat is nodig na de rellen tussen jongeren en agenten vorige week in Anderlecht, nadat bekend werd dat de politie niet vervolgd zou worden voor de dood van Adil. Die jongen botste in april tijdens een politiecontrole tegen een combi en stierf. 

Het is de Brusselse SP.A 'One Brussels' die het initiatief heeft genomen om een resolutie uit te schrijven met 34 voorstellen om de relatie tussen de politie en Brusselaars te verbeteren. Dat blijkt al jaren nodig te zijn, maar is door corona in een stroomversnelling gekomen, vertelt Brussels parlementslid van One Brussels Els Rochette. " We zien sinds de coronacrisis dat de situatie is geëscaleerd tussen politie en jongeren.  Er waren verschillende incidenten langs beide kanten. Maar de concrete aanleiding kwam er na de dood van Adil bij een politieachtervolging. En dat is weer erg actueel geworden, nu de agenten niet vervolgd worden, en er rellen uitbraken in Anderlecht."

We moeten meer Brusselaars in de politiekorpsen krijgen, vandaag is dat amper 20 procent

In de resolutie, het besluit dat nog genomen moet worden door het Brussels Parlement, staan 34 actiepunten. De belangrijksten zijn onder andere om meer Brusselaars in de politiekorpsen te krijgen. "Vandaag komt 80 procent van de politieagenten uit Vlaanderen en Wallonië. We zien dat de kennis van de grootstedelijke problematiek en de ervaring met die grote diversiteit in Brussel een obstakel zijn. Bovendien is de jeugdwerkloosheid in onze stad zo groot. Waarom niet die jongeren in de Brusselse korpsen krijgen?" 

Identiteitscontroles

Verder staat in de resolutie dat er meer wijkagenten moeten komen, en er extra aandacht moet zijn voor racisme in de opleiding tot politieagent. Ook de identiteitscontroles moeten in kaart worden gebracht. Om zeker te zijn dat er niet aan etnisch profileren wordt gedaan en dat dus Brusselaars niet op basis van hun uiterlijk worden gecontroleerd. Het Brussels Parlement stemt vandaag over de resolutie. 

Meest gelezen