Fietsers in het centrum van Brussel.

Hoe veilig is het nu echt voor fietsers in Brussel? VRT NWS en VUB lanceren onderzoek

Tot nu toe bestaan er amper statistieken over de fietsveiligheid in Brussel. Daarom hebben VRT NWS en VUB besloten die cijfers zelf te verzamelen. U kan nu al uw steentje bijdragen door een enquête in te vullen.

Bent u ouder dan achttien en fietser in Brussel of Vlaanderen? Dan kan u nog twee weken lang de enquête invullen.

Getouwtrek om een al dan niet autovrij Terkamerenbos. De Brusselse minister van Mobiliteit Van den Brandt die de coronacrisis aangreep om nieuwe fietsinfrastructuur versneld aan te leggen. En als klap op de vuurpijl: fietsers die bedreigd worden in Facebookgroepen voor automobilisten. 

Het rommelde dit jaar op de Brusselse wegen. Vooral rond de plaats van de fietser was veel te doen. Wies Callens van de Fietsersbond trok in eerdere berichtgeving van VRT NWS aan de alarmbel, maar moest ook toegeven dat hij zich baseerde op buikgevoel. Cijfers zijn er immers amper. "Meestal wordt er geen klacht ingediend. Zeker niet als het niet gaat over fysiek geweld maar over bedreigingen of scheldpartijen."

Die cijfers, die wil VRT NWS nu verzamelen in samenwerking met de universiteit VUB. Op welke manier is de Brusselse verkeerssituatie voor fietsers het voorbije jaar geëvolueerd? Dat is de vraag. De eerste stap van dat onderzoek is een enquête die elke verkeersgebruiker kan invullen, en die nog loopt tot halfweg de maand december. 

Het lijkt ons interessant om na te gaan welk verschil bijvoorbeeld de coronacrisis gemaakt heeft
Bas de Geus (assistent-professor VUB)

“Vorig jaar hebben we onderzocht wat fietsers irriteert in het verkeer”, legt assistent-professor en mobiliteitsexpert Bas de Geus (VUB) uit. “Het lijkt ons interessant om dezelfde vragenlijst een jaar later nog eens voor te leggen, en na te gaan welk verschil bijvoorbeeld de coronacrisis gemaakt heeft. Gedragspsychologen van de UCLouvain zullen ons daarbij helpen om de antwoorden te interpreteren.”

De vraagstelling in de enquête richt zich dus vooral op de beleving van de fietser. De antwoorden dienen als een barometer. Wordt er voorzichtiger gefietst dan vorig jaar, of voelen fietsers zich veiliger? Zijn er nieuwe obstakels opgedoken voor fietsers, of zijn er verdwenen? En gaan ze minder vaak of net sneller in discussie met andere weggebruikers?

Die antwoorden moeten tot op gemeentelijk niveau blootleggen waar de knelpunten liggen en waar vooruitgang is geboekt in de fietsveiligheid. Nadien worden de resultaten geïnterpreteerd in een breder journalistiek onderzoek, waarvan de publicatie verwacht wordt in het voorjaar van 2021.

Terwijl het journalistieke onderzoek van VRT NWS specifiek op Brussel focust, richt de vragenlijst van de Geus zich op alle Vlaamse en Brusselse fietsers.

Meest gelezen