Kiest Diest er voor om zich aan te sluiten bij Limburg?

In Diest is er vanavond een overleg over de referentieregio waartoe ze wil behoren. Zo een referentieregio is een nieuwe opdeling die de Vlaamse regering heeft gemaakt van Vlaanderen. Diest zou, omdat het op de rand ligt van twee referentieregio's, zich kunnen aansluiten bij Limburg. 

In Vlaams-Brabant komen er twee referentieregio's : Halle-Vilvoorde en Leuven. Maar je kan als grensgemeente ook aansluiten bij een referentieregio buiten je provincie. Diest ligt in de referentieregio Leuven, maar zou zich kunnen aansluiten bij Limburg. Net zoals in de stad Landen wordt daar over nagedacht.

Er kunnen onder andere samenwerkingen ontstaan op vlak van politie, brandweer en huisvesting over de provinciegrens heen.

"Of het inderdaad zover zal komen dat bepaalde gemeenten in onze provincie verkiezen of vragen om naar een andere provincie over te stappen, en om daar bij een referentieregio aan te sluiten weet ik niet" zegt Gouverneur Jan Spooren van Vlaams-Brabant. "En als zij dat vragen, zal ik dat meenemen in mijn advies naar de Vlaamse regering, en zullen we wel zien wat daar verder bestuurlijk mee gebeurt."

Als Diest zou overstappen naar referentieregio Limburg, kunnen er onder andere samenwerkingen ontstaan op vlak van politie, brandweer en huisvesting over de provinciegrens heen. De stad zou wel tot Vlaams-Brabant blijven behoren. Vanavond zitten alle partijen en bevoegde instanties daarover samen. Op 15 december beslist de gemeenteraad.

Meest gelezen