Limburg maakt zich klaar voor waterstofeconomie

De POM-Limburg wil samen met tien bedrijven werk maken van de bouw van een waterstofstation en de productie van groene waterstof in Genk. Tegen 2023 zou dat eerste waterstofstation klaar moeten zijn. Nadien zullen er nog volgen in de rest van Limburg.

Limburg klaarstomen voor de waterstofeconomie, dat is de ambitie van de POM-Limburg en enkele grote spelers uit de Limburgse transport- en distributiesector. Zo stappen ondermeer het logistiek bedrijf H.Essers, IKEA en Lidl mee in het project 'Hydrogen Society Limburg'. Ook de afvalintercommunale Limburg.net en de stad Genk willen op termijn met waterstofvoertuigen rondrijden. 

Volgens Rob Cornelissen die het hele project vanuit de POM-Limburg coördineert is groene waterstof een belangrijke stap naar een koolstofarme economie. "Vooral voor zwaardere voertuigen is waterstof het meest geschikt. Elektrische batterijen zouden veel te veel gewicht innemen. We onderzoeken momenteel welke investeringen nodig zijn en welke subsidies we voor dit project kunnen krijgen maar de ambitie is om tegen 2023 een eerste waterstofstation te hebben in Genk-Noord."

Nadien moeten er ook elders in Limburg bijkomende waterstofstations gebouwd worden. "En dat zal niet alleen voor het wegtransport zijn", zegt Rob Cornelissen, "we willen ook dat de staal- en chemiebedrijven op termijn deze milieuvriendelijke energie kunnen gebruiken in hun productieproces."

 

 

Meest gelezen