Al 17 gevallen van geweld tegen agenten politiezone Mechelen-Willebroek: daders moeten voor gerecht verschijnen

De politiezone Mechelen-Willebroek kreeg sinds de eerste lockdown al 17 keer te maken met geweld tegen leden van hun korps. De incidenten variëren van verbale agressie tot spuwen en fysieke verwondingen. De politiezone dient daarvoor telkens een klacht in bij het gerecht en stelt zich steeds burgerlijke partij. "Onze collega's lopen het risico zelf besmet te geraken en dat heeft een serieuze impact. We steunen hen in het uitvoeren van hun taak", vertelt Dirk Van de Sande van politiezone Mechelen-Willebroek.

De controles op de coronamaatregelen zijn niet altijd evident voor de politie. In de zone Mechelen-Willebroek zijn agenten al verschillende keren aangevallen. Sinds de eerste lockdown in maart gebeurde dat al 17 keer. De politiezone dient daarvoor telkens een klacht in bij het gerecht.

Het gaat om mensen die de coronamaatregelen niet respecteren en agressief worden wanneer ze daarop worden aangesproken. Die agressie neemt verschillende vormen aan. "Het gaat van verbale agressie, tot spuwen en soms zelfs tot slagen en verwondingen. En dat terwijl onze mensen gewoon hun dagelijks werk uitvoeren", vertelt Dirk Van de Sande van de politiezone Mechelen-Willebroek. "Ze willen iedereen ervan overtuigen de maatregelen na te leven en lopen dan het risico zelf besmet te geraken. Dat heeft een serieuze impact." 

Onze mensen voeren hun dagelijks werk uit en lopen daarbij het risico zelf besmet te geraken

Dirk Van de Sande, politiezone Mechelen-Willebroek

Om hun collega's te steunen, stelt de politiezone zich telkens burgerlijke partij in de rechtszaken tegen de daders. "Dat is een belangrijk signaal naar onze collega's toe: we keuren het politiegeweld af en we steunen hen in het uitvoeren van hun taak. Daarnaast kunnen we zo ook de dossiers inkijken en een duidelijker beeld vormen van wat er zich heeft voorgedaan. Op die manier kunnen we de collega in kwestie beter bijstaan in de gerechtelijke afhandeling van het dossier", legt Van de Sande uit. 

Enkele daders verschenen intussen al voor de politierechtbank en werden daar gestraft.

Meest gelezen